Barnens bästa förutsätter fritids i Blankaholm

Till styrande politiker och tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Ett viktigt skäl till att välja Blankaholm som bostadsort är att det finns stor möjlighet att pendla och ha sina barn på hemmaplan, skriver debattörerna som åter frågar sig hur resonemanget gått kring nedläggning av fritids på landsbygden.

Ett viktigt skäl till att välja Blankaholm som bostadsort är att det finns stor möjlighet att pendla och ha sina barn på hemmaplan, skriver debattörerna som åter frågar sig hur resonemanget gått kring nedläggning av fritids på landsbygden.

Foto: Elin Lönn/arkiv

Insändare2024-02-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har tidigare skrivit brev och insändare, men inte fått svar! Flera av frågorna upprepas! Är det demokrati? Är det okej att fatta tanklösa beslut utan motivera?

På Skolverket står det att kommunerna ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det! Varför går politikerna emot detta? Vi sticker ut hakan men vi vågar påstå att det inte finns en förälder i denna kommun som sätter sitt barn på fritidshemmet för att få ta del av utbildning och läroplan. Leker vi med tanken att så skulle vara fallet har vi jämfört LPFÖ18, som den pedagogiska omsorgen i Blankaholm grundar sin verksamhet på, med syftet och de centrala delarna i fritidshemmets läroplan. Alla centrala delar och fritidshemmets syfte kan man återge i LPFÖ18.

Familjer sätter sina barn på fritidshem för att de måste, för att få ihop livspusslet när de arbetar!

Familjer i Blankaholm sätter sina barn i den verksamhet som finns på orten för att de tänker på barnens bästa, för att få ihop livspusslet samt för att barnen känner sig trygga.

Föräldrar som börjar arbeta 07:00 lämnar sina barn 06:00, de äter frukost för att sen åka med skolskjutsen 07:00. 07:45-13:00 spenderas i skolans pedagogiska verksamhet, med jämnåriga. Sen tar de skolskjutsen tillbaka. När barnen kommer är de trötta och behöver möjlighet att återhämta sig. Det är bra att det är stora och små barn blandat, det lockar fram många fina sidor hos barnen. De lär sig av varandra och av att leka med barn i olika åldrar. 17:00-18:00 hämtar föräldrarna sina barn. Det är tryggt för familjen att slippa åka med barnen. 

I media står det att politiker anser att beslutet grundar sig i barnens bästa som är att de ska få leka med jämnåriga barn, samt ta del av utbildningen på fritidshemmet.  Någon politiker har uttryckt att personalen tycker att det är svårt att få ihop verksamheten i förskolan. Betyder det verkligen att de tycker att verksamheten ska läggas ner? Är man insatt i skolans värld vet man att alla verksamheter är svåra att få ihop.

Västervik marknadsför sig med att värna landsbygden, samtidigt rycker man undan förutsättningarna för en fungerande vardag. Ett viktigt skäl till att välja Blankaholm som bostadsort är att det finns stor möjlighet att pendla och ha sina barn på hemmaplan. Blankaholm har en bra geografisk plats, nära E 22. Västervik är en stor landsbygdskommun, att kunna bo på landsbygden är viktigt! Vi tycker att varje verksamhet måste blir bedömd var för sig då förutsättningarna ser olika ut, var verksamheten är belägen samt ortens utvecklingspotential.

Vi i Blankaholm blev otroligt glada när vi fick beskedet att den pedagogiska omsorgen för förskolebarnen skulle få vara kvar! Äntligen politiker som verkligen tänker på barnens bästa! Så kommer nästa besked – att omsorgen för skolbarnen ska läggas ner! Dessa barn drabbas precis lika hårt som förskolebarnen skulle ha gjort! 

Återigen vill vi påminna om vad Skolverket säger, att "kommunerna ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det". Blankaholm är en växande ort med flera företag, bra förutsättningar och inflyttning. Det behövs också en omsorg för både förskolebarn och skolbarn. Barnens bästa är vårt argument!