Avsikterna med gräsplanen har förvanskats

I slutet av 1930-talet fastställdes tomtgränserna på området som idag kallas Tändsticksvillorna av stadsarkitekten Arre Essén. Man planlade för ytterligare bebyggelse på området där de tidigare arbetarbostäderna låg.

Den nya detaljplaner innehåller inga bra ersättningsytor för gräsplanen vid Tändsticksområdet, menar skribenterna. På bilden spelar några barn fotboll på den aktuella planen.

Den nya detaljplaner innehåller inga bra ersättningsytor för gräsplanen vid Tändsticksområdet, menar skribenterna. På bilden spelar några barn fotboll på den aktuella planen.

Foto: Privat

Insändare2023-03-11 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Essén ansåg att det behövdes en öppen yta för aktivitet, lek, samvaro och rekreation när det nu skulle byggas så många nya småhus på bergskanterna. Han markerade då i planen ett område som park! Esséns plan gällde ända fram till 2022.

I de senaste översiktsplanerna har den ytan (parken) benämnts ömsom som fotbollsplanen och gräsplanen, och nu även gräsytan.

I detaljplanen på sidan 27 står det: "Avstånd för boende till grönområde kommer inte att påverkas nämnvärt i och med att gräsplanen försvinner då det fortsatt är nära till naturreservatet".

Jämför ni verkligen en plan, gräsbevuxen yta med ett kuperat, bergigt skogsparti? Vilka aktiviteter kan utföras på respektive yta?

På sidan 45, tredje stycket, står det: "Det finns goda möjligheter att tillskapa gårdar som innehåller inslag av lek, aktivitet och rekreation som kan skapa goda förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande".

Vilka ”gårdar” kan bli tillgängliga för alla boende i området?

På sidan 46 läser man i första stycket: "Dock är det viktigt att den tilltänkta aktivitetsytan säkerställs i det kommande planarbetet som omfattas av planprogrammet för Tändstickan".

Hur långt fram i tiden ligger det? Den tilltänkta aktivitetsytan måste ju vara på plats när den nuvarande inte går att använda längre.

Man hänvisar till att man i översiktsplanen har föreslagit en yta längst ut på nuvarande hamnplan, nära Notviken och utan vind- och solskydd eller möjlighet till bollspel så nära vattnet. Ett rent löjeväckande substitut för den lummiga, ekomgärdade park vi nu har. Det finns i hela Tändsticksområdet inte en enda plan yta som kan erbjuda en miljö för bollspel och sammankomster som den vi nu har!

Esséns avsikter med gräsplanen har helt förvanskats och denna felhantering blir än värre om man tar hänsyn till det stora antal bostäder som tillkommit och planeras tillkomma.

Politiker – ta er i kragen, gå ut och titta på området ni vill ska exploateras (försök tänka barn- och närboendeperspektiv och inte exploatörsperspektiv). Parken har ett mycket högt värde för de omkringboende, särskilt de med barn och barnbarn. 

Parken måste få vara kvar! Åtminstone till dess att det finns en, som ni kallar det, likvärdig yta tillgänglig centralt i Tändsticksområdet som alla har tillgång till.

Viveka Berg, Arne Nordin, Fredrik Andrén, Kristina Nordin