Är vi på rätt väg med vindkraften?

Riksdagen beslutade 2016 att 2040 ska all elproduktion vara förnybar. Detta beslut ska inte tolkas som tiltat åt något specifikt energislag utan man menar i förslagen att annat system kan komma i fråga.

Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040. Men till vilket pris? frågar sig skribenten.

Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040. Men till vilket pris? frågar sig skribenten.

Foto: Henrik Lindstedt

Insändare2023-12-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men vi ska hålla oss till vindkraften eftersom den har varit föremål för debatt inte minst i rikspressen men också lokalpressen har den debatterats flitigt för och emot.

Läser man igenom det enorma flöde av för- och emotsedda synpunkter på just vindkraften så blir man minst sagt förvirrad och har svårt att få en klar bild av processen, framför allt för människorna och omgivningen kring en vindkraftspark. Här får man en oklar bild hur man tolkar miljöbalken och inte minst PBL, plan- och bygglagen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) "...ska hushållningen med mark och vattenresurser ske i en öppen demokratisk process där olika samhällsintressen vägs mot varandra, samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. En genomgående tanke i PBL är att skapa förutsättningar för medborgarinflytande genom det lagreglerade samråds- och utställningsförfarandet”.

Har det blivit så? 

Nu är vi snart där, vindkraften kommer från att vara en marginell energikälla till en betydande roll i elsystemet. Är det så framtiden ser ut?

Vi ser människor som drabbas av den store Goliat som tar vad han vill ha, människor som får sin framtid spolierad och som står å barrikaderna men likt Don Quijote slåss mot väderkvarnarna.  Får man tro på nyhetsflödet av motståndare till etableringen av vindparker i skog och mark och i havet, så måste jag som betraktare undra, vart är vi på väg? Som ”lök på laxen” börjar man nu också diskutera att inskränka det kommunala vetot och att riksintresset går före kommunernas makt eller försvagas? 

Tanken med PBL och vad man har kommit fram till på EU-nivå, är att Sveriges elproduktion ska ”vara 100 procent förnybar till 2040". Ok. Men till vilket pris? 

Kära läsare, som ni redan har konstaterat när ni har kommit så här långt i mitt inlägg om vindkraften är att jag är en notorisk motståndare – inte till vindkraften i sig som energikälla utan det förfarande för etablering som jag tycker saknar all vett och sans, och att den lilla människan får ge vika för privata ekonomiska intressen gömda och kamouflerade bakom EU, riksintressen och partipolitiska målsättningar.

Är vi på rätt väg?

 
 
 
 
 
 
Läs mer om