Är det orimligt krångligt att ordna arbetsskor?

"För förskolläraren och undersköterskan predikas knapphetens evangelium, för vissa andra ordnar det sig alltid", skriver representanter för Socialisterna Välfärdspartiet, som undrar om det är orimligt krångligt att ordna arbetsskor till omsorgsarbetare.

På senaste kommunfullmäktige i Västervik ställde en undersköterska frågor till socialnämndens ordförande Maud Ärlebrant (KD) om huruvida kommunen kommer att ordna arbetsskor till omsorgsarbetarna. "Bland annat svarades att det var krångligt att upphandla arbetsskor för att folk har olika fötter", noterar insändarskribenterna.

På senaste kommunfullmäktige i Västervik ställde en undersköterska frågor till socialnämndens ordförande Maud Ärlebrant (KD) om huruvida kommunen kommer att ordna arbetsskor till omsorgsarbetarna. "Bland annat svarades att det var krångligt att upphandla arbetsskor för att folk har olika fötter", noterar insändarskribenterna.

Foto: Kallestad, Gorm

Insändare2023-04-15 06:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är det orimligt krångligt att ordna arbetsskor till omsorgsarbetare? Är jobbcoacher svaret på kommunens rekryteringsproblem i omsorgen? 

På senaste kommunfullmäktige i Västervik ställde en undersköterska frågor till socialnämndens ordförande Maud Ärlebrant (KD) om huruvida kommunen kommer att ordna arbetsskor till omsorgsarbetarna, hur kommunen ställer sig till minskat heltidsmått för att öka attraktiviteten och hur kommunen arbetar för att underlätta rekryteringen. Bland annat svarades att det var krångligt att upphandla arbetsskor för att folk har olika fötter (!) och att kommunen anställt två jobbcoacher för att öka rekryteringen. 

Vad gäller arbetsskor är det enkelt att se att många andra verksamheter på något märkligt sätt lyckas överkomma den stora tröskeln att fixa arbetsskor till sina medarbetare. Vad jobbcoacherna beträffar är det kanske inte fel i sig, men tyvärr lite av ett tecken på ivern att hitta ”snabba lösningar” på djupgående problem. Precis som frågeställaren framhöll släpar Västervik efter i lönestatistiken, utan bättre löner och arbetsvillkor hjälper inte alla jobbcoacher i världen för en hållbar bemanningssituationen.

Vi socialister förespråkar betalda arbetskläder till kommunanställda – vilket rimligen innefattar arbetsskor. Vi förespråkar betald utbildning och höjda löner som huvudåtgärder för att förbättra bemanningsläget inom omsorgen. Våra förslag har dock röstats ner av såväl borgerliga som socialdemokratiska styren i kommunen. Ni känner till argumentet vid det här laget, ”det finns inte pengar”.

För förskolläraren och undersköterskan predikas knapphetens evangelium, för vissa andra ordnar det sig alltid. I den lilla lokala skalan höjdes (på samma möte) inkomsterna rejält för en handfull politiker i Västervik (ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott). Småsummor jämfört med vad omsorgen behöver men symboliken är tydlig. Lyfter vi blicken till det nationella planet så har Sveriges miljardärer mer än fördubblats i antal de senaste åren, de är nu 542 stycken.

Jacob Hoffsten

Sandra Andersson

Jenny Svensson

Socialisterna Välfärdspartiet