Ännu ett kommunalt stolleprojekt

Västerviks kommun med Moderaterna i spetsen har under åren drivit projekt såsom Holiday Club, Slottsholmen, Södra infarten, ambulansflyg, med flera. Nu vill man försöka tillskansa sig industrimark som man egentligen kanske inte behöver. Inte heller går man direkt diskret fram utan väljer att försöka expropriera den mark man vill åt.

"Västerviks stora bekymmer är ju våra usla kommunikationer, inte bristen på industrimark", skriver debattören".

"Västerviks stora bekymmer är ju våra usla kommunikationer, inte bristen på industrimark", skriver debattören".

Foto: Karin Hertz

Insändare2024-04-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Västerviks kommuns lokaliseringsutredning för verksamheter och industri från 2021, gjord av enheten för samhällsbyggnad, tror man på ett stort framtida behov av ny industrimark och man vill där också satsa på en södra infart. Intentionen om den nu så välbehövliga industrimarken baseras på att 15 hektar industri- och verksamhetsmark har gått åt under den sista tioårsperioden. Men vad vet vi egentligen om framtida behov?

Att förtäta och exploatera de mindre utspridda markområden som finns beskrivna i utredningen skulle väl tillgodose kommunens behov av industrimark i minst 50 år, men detta har man inte tagit hänsyn till. Att behovet av ny industrimark i den angivna storleksordningen skulle vara anledningen till exproprieringen kan man alltså ifrågasätta. Områdets koppling till en södra infart verkar dock vara essentiell. I 30 års tid har olika politiska konstellationer försökt att få till denna infart, men inte lyckats. Kanske dags att släppa denna fråga. Det anser i varje fall Trafikverket som vägrar att vara medfinansiär.

Om kommunen är intresserad av att köpa industrimark vid E 22 så borde den som tidigare sagts i olika debattartiklar ligga i området kring Mommehål. Där finns möjlighet att utveckla och etablera Västerviks nya logistika nav, VästerviksPorten, bestående av industrispår, elflyg, E 22 och en breddning av nuvarande infart. Ett centrum för vår eftersatta infrastruktur!

Västerviks stora bekymmer är ju våra usla kommunikationer, inte bristen på industrimark. Att Moderaterna i kommunen och dess nuvarande ledning skulle forcera fram ytterligare storvulna kommunala projekt var väl kanske bara en tidsfråga. Tilläggas kan att övriga borgerliga partier verkar ha anammat dessa stolliga tankegångar och röstar troligtvis gladeligt igenom projektet om inte annat för att få sitta kvar på sina maktpositioner mandatperioden ut.

Det märkliga i sammanhanget är dock att Centerpartiet och Miljöpartiet verkar sitta med munkavle i denna viktiga framtidsfråga. I varje fall har inget hörts från dem än. Ännu märkligare är att Socialdemokraterna är positiva till denna expropriering och framtida etablering!