Kontakta Västerviks-Tidningen!

Kontaktuppgifter!

Information2020-04-14 15:22

ANSVARIG UTGIVARE
tf Elin Lönn (elin.lonn@vt.se)

NYHETSCHEF
Elin Lönn - elin.lonn@vt.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

VÄXEL & ADRESS:
Växel: 0490-666 00. (växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E-POST TILL ANSTÄLLDA
fornamn.efternamn@ostmedia.se