Lokalt företag satsar på arbetsmiljön

Företaget har certifierat sitt arbetsmiljöarbete. Förhoppningen är, förutom bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och lönsamhet.

Västerviks kommun 11 oktober 2019 08:00

Under ett och ett halvt års tid har medarbetare på bilhandelsföretaget Holmström bil arbetat med att förbereda inför en certifiering av företagets arbetsmiljö. Numera är företaget certifierat enligt den internationella standarden ISO 45001. 

För att bli certifierade krävs gedigna förberedelser och syftet är att i framtiden kunna arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Holmström bil har bland annat tagit fram ett så kallat verksamhetssystem, där det framgår hur exempelvis en försäljning eller en reklamation går till.

– Då kan egentligen vem som helst i företaget gå in och se hur det ska gå till, säger Anders Marteleur, operativ chef på Holmström bil.

 

Han menar att den nya dokumentationen leder till att de anställda kan bli effektivare och den dessutom kan bidra till att företagets lönsamhet ökar.

– Vi får också en annan transparens och ökar förståelsen internt för varann.

 

Anders Marteleur upplever att kraven från myndigheter om att följa gällande lagar har blivit hårdare.

– Vi känner att man skärper krav och kontroller från Arbetsmiljöverket vad gäller allt från psykosociala stämningar i företaget till vibrationsskador.

Han tror att reglerna kommer att bli hårdare och hårdare, och berättar att det är en del av företagets leverantörer och kunder som kräver kvalitetscertifiering för fortsatt samarbete.

Numera har Holmström bil en beredskapsgrupp och en krisgrupp.

– Det har man ofta på sjukhus och större förvaltningar, men det är inte så vanligt på företag i vår storlek.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa