Kommunen bjuder in till å-möte

Gamlebyån är i behov av en restaurering. Första steget i arbetet är en vattendragsvandring för allmänheten i Gamleby i höst.

Längs den här sträckan syns nästan ingen glimt av vattnet. Här finns inte heller några träd som skyddar och skuggar.

Längs den här sträckan syns nästan ingen glimt av vattnet. Här finns inte heller några träd som skyddar och skuggar.

Foto: Karin Hertz

Gamleby2019-10-15 10:00

Den del av Gamlebyån som rinner genom Unos park håller på att växa igen. 

– Det har varit så i flera år, säger bybon Boel Runesson och berättar att det på en plats är så igenvuxet att saker som flyter ner i ån fastnar och måste tas bort.

Markus Nord på Naturum har på uppdrag av Västerviks kommun studerat Gamlebyån. Han menar att den del av ån som rinner genom Unos park är i behov av restaurering.

–Området behöver ses över. Dels i ett besöksperspektiv, som park, och sen måste vi också ta åns ekosystem i beaktande. Det är inte alltid som våra ögons uppfattning överensstämmer med en ekologisk funktion. Det vi människor bedömer som fult eller fel kanske har en jätteviktig ekologisk funktion, säger Markus Nord.

För att få in allmänhetens synpunkter kommer Västerviks kommun att bjuda in till en möte senare i höst. 

– Vi ska bjuda in till ett utomhusmöte då folk får dryfta sina idéer.

Visionen är att lyfta fram platsens historia och samtidigt ta hänsyn till livet i ån. Exempelvis vandrar öringar upp för att leka. 

Orsaken till att ån växer igen i Unos park är bland annat att det inte finns några träd som skuggar. I dagsläget bedömer Markus Nord att igenväxningen inte hindrar fisken från att ta sig förbi, men han anser att det hela behöver åtgärdas.

Strax ovanför parken har träd fallit ner över ån och enligt Markus Nord är det något som gynnar livet i vattnet.

– Vi människor har en benägenhet att städa naturen. Ordning och reda kanske inte alltid är rätt för ekologin.

Träd och buskar gör att livsmiljön i Gamlebyån blir bättre.
Träd och buskar gör att livsmiljön i Gamlebyån blir bättre.
Karta: Gamleby
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!