Musiken är viktig i en levande kyrka

Hur kyrkan kan stärka upp kyrkomusiken är en av fem punkter som representanterna i Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka vill lyfta i kyrkvalet.

Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter. Just körsång och kyrkomusik är ett prioriterat område för debattörerna.

Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter. Just körsång och kyrkomusik är ett prioriterat område för debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kyrkoval2021-09-16 06:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

Vi är många som har ett engagemang i och för kyrkans verksamhet. I kyrkovalet är det inte partier som ställer upp (även om några fortfarande gör det) utan här har vi i första hand en gemenskap för kyrkan och utifrån den finns sedan olika nomineringsgrupper som presenterar kandidater. 

Inför valet till stiftsfullmäktige i Linköpings stift har vår nomineringsgrupp – KR, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka – valt att lyfta fram fem punkter som är våra hjärtefrågor. Fem områden som vi vill arbeta med under kommande fyra år.

Vi vill arbeta för en levande kyrka där barn, unga, vuxna och äldre känner gemenskap och får chans att utvecklas och växa i sin tro. 

Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som har till uppgift att organisera verksamheten när man till exempel har ett sjukhus inom sitt geografiska område. Vi kommer att stå upp för fortsatt gemensam finansiering nationellt eller via stiftet. 

Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling. Sången och musiken förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Många hittar vägen in i kyrkan och till en tro via musiken. En viktig uppgift för Linköpings stift är att fortsätta arbetet med orgelspelarkurser för barn och ungdomar. Körsång och kyrkomusik kommer att vara ett prioriterat område om vi får vara med och leda stiftsarbetet. 

Kyrkans diakonala arbete handlar om att ha omsorg om våra mest utsatta medmänniskor. Vid sidan av den offentliga välfärden som kommuner erbjuder har kyrkan en viktig uppgift att finnas till för människor som flytt till vårt land, för människor och familjer som på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hamnat utanför samhällsgemenskapen. 

Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget. Vi vill värna lokala församlingsmedlemmars ideella engagemang i gudstjänstliv och kyrkans övriga verksamhet. 

Kanske står inte dessa fem punkter i direkt konflikt med vad andra nomineringsgrupper för fram. Men det är en deklaration från oss hur vi ser på kyrkan och framtiden. Det kan också vara en tankeställare för den som tänkt sig att rösta i kyrkovalet att våga jämföra vad olika nomineringsgrupper väljer att tydliggöra i sina program. Väl medveten om att flera andra nomineringsgrupper är större än vi är, så vågar vi ändå utmana genom att vara tydliga med vad vi vill uppnå med att finnas med som förtroendevalda. 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka 

Anders Andersson, Järnforsen 

Tina Bågenhammar, Virserum

Nils-Gunnar Karlsson, Eksjö

Kerstin Lahi, Västervik

Irene Oscarsson, Aneby