Kyrkan bör vara en öppen och levande folkkyrka

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla, en plats där man hittar gemenskap, styrka, trygghet och värme. Kyrkorna är vårt gemensamma kulturarv och bör hållas öppna och levande, bäst sker det genom att de används.

Kyrkorna bör vara nära människorna i både glädje och sorg, menar skribenterna.

Kyrkorna bör vara nära människorna i både glädje och sorg, menar skribenterna.

Foto: Kallestad, Gorm

Kyrkoval2021-09-06 06:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

En folkkyrka nära människor i alla åldrar, i hela landet, som genom församlingen är närvarande i vardagen, både i glädje och sorg. Barns och ungas idéer ska få ta plats i kyrkans verksamhet.

En folkkyrka som förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill utveckla kyrkan till att bli en ännu grönare, starkare och mer hållbar kraft, både för människor, samhället och klimatet.

En modig folkkyrka med en tydlig röst i samhället för medmänsklighet. En kyrka som står upp mot främlingsfientlighet och som fortsätter sprida ett hoppets och möjligheternas budskap.

En engagerande folkkyrka som värnar och utvecklar ideella krafter för ökad delaktighet, både här hemma i församlingarna och ute i världen, i gudstjänstliv såväl som i lokalt utvecklingsarbete.

Conny Tyrberg
Kerstin Karlsson
Sven-Erik Gabrielsson
Kjell-Åke Larsson 
Per Solvestad
Eva-Lena Fungmark
Kandidater till kyrkofullmäktige för Centerpartiet