Stoppa förslaget om minskat stöd till studieförbunden

Hjälp till att stoppa förslaget om bantat stöd till studieförbunden. Den uppmaningen riktar PRO till länets folkvalda i ett öppet brev. Man menar att minskat stöd till studieförbunden "drar undan en viktig del av folkbildning och kultur som gjort att Sverige ligger i topp på den internationella demokratibarometern".

"När nu studieförbunden föreslås få minskade anslag drar det undan en viktig del av folkbildning och kultur som gjort att Sverige ligger i topp på den internationella demokratibarometern", skriver PRO Kalmar län i ett öppet brev till länets folkvalda.

"När nu studieförbunden föreslås få minskade anslag drar det undan en viktig del av folkbildning och kultur som gjort att Sverige ligger i topp på den internationella demokratibarometern", skriver PRO Kalmar län i ett öppet brev till länets folkvalda.

Foto: Erika Oldsberg/TT

Insändare2023-12-17 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till länets riksdagsledamöter.

För hundra år sedan genomfördes ”Allmän och lika rösträtt”. Det var efter en hård kamp från radikala och liberala krafter. Inte minst kvinnorörelsen hade varit starkt pådrivande. Konservativa och reaktionärer stretade emot in i det sista. Det civila samhället byggdes ut med ett rikt föreningsliv, där inte minst fackföreningsrörelsen spelar en central roll.

Den ”Svenska modellen” med kollektivavtal som träffades i Saltsjöbaden mellan Arbetsgivarföreningen och facket har skapat ett lugn på arbetsmarknaden och bättre villkor för arbetarna. Detta har också varit viktigt för den ekonomiska utvecklingen, vilket gjort att vår välfärd har kommit folkflertalet till del.

Demokratin är inte något självklart. Det ser vi runt om i världen. Därför är det nödvändigt att hela tiden vara på vår vakt. Hotet mot ett starkt civilsamhälle och en fri och obunden media som bärare av demokratin kan vi se när extrema yttringar gör sig gällande.

Även i vårt land syns nu tendenser som är oroande. Det ser mer och mer ut som att Sveriges Riksdag blir sidsteppade av utomparlamentariska avtal som riskerar att frånta våra parlamentariker deras roll.

När nu studieförbunden föreslås få minskade anslag med 250 miljoner år 2024, ytterligare minskning med 100 miljoner 2025 och ytterligare 150 miljoner 2026, drar det undan en viktig del av folkbildning och kultur som gjort att Sverige ligger i topp på den internationella demokratibarometern.

Inte minst får jag från PRO-medlemmar och organisationer frågor om vart vi är på väg. Äldre generationer, som genom folkbildning varit med och skapat ett samhälle med solidaritet och gemenskap, undrar vilken färdväg vårt samhälle håller på att gå.

Jag vill nu uppmana dig som folkvald i Kalmar län att medverka till att förslaget om neddragning av stödet till studieförbunden stoppas. Vi ser fram emot ditt svar.