KLT:s svar: "Försöker ständigt hitta lösningar"

Insändare 1 oktober 2022 06:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Christer Holmgren, Kalmar länstrafiks trafikdirektör svarar på insändaren "Trassligt att hinna i tid till behandling i Kalmar".

Jag har full förståelse för att behandlingen och resan till och från vården är ansträngande. Kalmar länstrafik tillsammans med sjukvården försöker ständigt hitta lösningar för länsinvånarna som är smidiga och så långt som möjligt anpassade till olika behov och förutsättningar. Samtidigt måste vi förhålla oss till våra ekonomiska ramar. Som du säger så underlättar inte heller förtroendet för tågtrafiken på Stångådalsbanan din situation. Tågtrafiken är ett eget kapitel, som vi jobbar hårt med att försöka förbättra tillsammans med exempelvis Trafikverket. 

Till att börja med önskar jag tipsa om att det är möjligt att kontakta vårdavdelningen för att påtala behov av annan besökstid med anledning av svårigheterna för dig att komma fram i tid. Inte sällan går det att anpassa besökstiden till en tid som bättre passar avgångs- och restid.

Jag kan inte svara på den medicinska bedömningen kopplat till din hemresa efter behandlingen. De medicinska riskerna bedöms av vården som har kunskap i frågan. Då Kalmar länstrafik inte mottagit några direktiv om försiktighetsåtgärder kopplat till din hemresa så förutsätter vi att du kan resa med kollektivtrafiken utan risk för medresenärerna ombord. 

Samtidigt vill jag även ta tillfället i akt att ge övergripande information om våra sjukresor. Dessa kan vid första anblick vara svåra att särskilja. Sjukresor är resor som görs till/från hemmet och planerade vårdbesök. En sjukresa kan ske i den allmänna kollektivtrafiken, buss och tåg, eller med specialfordon. En sjukresa i den allmänna kollektivtrafiken är kostnadsfri och i vårdkallelsen medföljer biljetter/kuponger. 

Sjukresa i specialfordon används när personen på grund av funktionsnedsättning eller medicinska skäl har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte kan resa med allmän kollektivtrafik. För att få resa med specialfordon krävs särskilt tillstånd från vården. Vid sjukresa i specialfordon utgår en egenavgift på 125 kr per resa vilket innebär 250 kr tur och retur.

Färdtjänst används för resor till fritidsaktiviteter och samhällsservice, exempelvis mataffären, inom folkbokföringskommunen och fyra mil in i angränsande kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa