Den kristdemokratiska politiken skördar liv

Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ, siktar på en plats i Europaparlamentet. I dag ger hon Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg från Kristdemokraterna svar på tal i en debattartikel om bland annat homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Socialdemokraten Anna Hedh och Kristdemokraternas Ella Bohlin skriver också i dag.

2 juni 2009 00:06
Tuve Skånberg och Lennart Sacrédeus visar med träffsäkerhet hur de kristna värderingar som Kristdemokraterna vill exportera till EU den 7 juni ser ut. Homofobi, kvinnofientlighet och rasism är bara förordet. Bristande humanitet och brott mot mänskliga rättigheterna är följden av deras politik. Allt för att religionen ska få bestämma, i stället för att människor själva ska få fatta egna beslut över sina kroppar. Hallelluja.

 

Religiös fundamentalism och patriarkala normer vinner inflytande över politiken i Europa, med krav på inskränkta aborträttigheter och fortsatt diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Skånberg och Sacrédeus parti gnuggar händerna tillsammans med Berlusconi och Vatikanen i den konservativa partigruppen i Europaparlamentet, där tydligen också moderaterna trivs som handen i handsken.

 

Att jag 27 maj fick högsta betyg av RFSL i kampen för HBT-personers rättigheter retar förståss gallfeber på herrarna. Att jag svarat med ett rungande Ja på RFSL:s fråga om "EU ska utvidga den fria rörligheten för människor så att den gäller på samma villkor för samkönade par som för olikkönade par?" skrämmer tydligen skiten ur dessa kristdemokrater. På vilket sätt det skulle påverka barns bästa negativt förblir en gåta - rätten till frihet och få sitt enkönade äktenskap erkänt i andra länder berör vuxna människor.

 

Skånberg och Sacrédeus är tydligen så rädda för förändring att de är beredda att äventyra liv för det. Varje år dör nämligen mellan 70 000 och 80 000 kvinnor på grund av inskränkningar av aborträtten och hundratusentals kvinnor skadas svårt - som en konsekvens av den kristna konservatismens företrädare runtom i världen. I Litauen, Irland, Polen och Malta är abort redan inskränkt eller förbjudet. Kvinnor gör abort alldeles oavsett om det är tillåtet eller inte, med den enda skillnaden att de riskerar sina liv där det är förbjudet. Det faller tydligen Skånberg och Sacrédeus helt i smaken.

 

Det mest ironiska i deras angrepp är att de anklagar mig för sakfel när de inte ens kan citera mig rätt. Jag kommer att driva frågan om att erkänna abort som mänsklig rättighet i EU, och ja, jag kommer att kämpa för kvinnors rätt till liv. Om EU erkänner abort som en mänsklig rättighet så erkänns kvinnor äntligen rätten över sina kroppar, och vi får ett medel via Europadomstolen att motarbeta kristendomens dömande hand. Vi är trötta på kristen dom.

 

När Skånberg och Sacrédeus hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som i artikel 3 säger att "var och en har rätt till liv" och syftar på foster, så menar de samtidigt att samma deklaration inte gäller kvinnors rätt till liv. Att kvinnor i andra delar av världen inte ska ha samma rätt till överlevnad och beslutanderätt över sina kroppar som kvinnor i Sverige har är dessutom rasistiskt - är deras liv mindre värda?

 

De kristna partiernas experiment över våra liv, har kvinnor och HBT-personer fått nog av. Många miljoner människor har mist sina liv till för att ni fråntagit oss rätten över att bestämma över våra egna kroppar.

 

Bort med påven från politiken!

 

EU-debatt
Gudrun Schyman, talesperson och EU-kandidat för Feministiskt initiativ, replikerar i dag på kristdemokraterna Tuve Skånbergs och Lennart Sacrédeus debattartikel som var publicerad i VT den 28 maj.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!