Vakna till nu, Regell

I dagens debattartikel replikerar de lokala Sverigedemokraternas ledare Benny Johansson på socialisternas Johannes Regells tidigare debattartikel. Arbetsmarknadspolitik och invandring är temat för debatten.

14 oktober 2008 00:07
Johannes Regell, du skjuter skarp mot alla partier ifrån vänster till höger. Det är bra att vi har demokrati i vårt land, att alla har rätt till att föra fram sina åsikter och yttra sig. Men i din värld ska Sverige helst följa dina ideal, där alla ska styras av en sorts överstatligthet och det tror jag inte svenska folket har så stor lust med. Vakna nu, Johannes Regell, för vi är inne på år 2008.

 

Arbetskraftsinvandring ska, som jag har skrivit tidigare, i princip inte förekomma här, förutom om vi inte har den specifika kompetensen här.

 

Invandringen, i den omfattningen som sker till Sverige, spär på den inhemska arbetslösheten. Det stämmer att det står i vårt partiprogram. Men det är en tolkningsfråga hur man ser på det. När flyktingar kommer till Sverige och söker asyl är det Migrationsverket som tar hand om dessa och utreder deras fall, detta kan ta tid innan det blir klart om de får stanna här eller bli utvisade.

 

9 av 10 är varken klassade som flyktingar eller har skyddsbehov. Får de uppehållstillstånd så bör de lära sig svenska. Asylsökande får ha ett vanligt arbete, om Migrationsverkets beslut beräknas dröja längre än 4 månader. Om arbetet finns på en ort där Migrationsverket inte har några bostäder kan den asylsökande få bostadsersättning. En förutsättning är att arbetet varar mer än 3 månader. Som man ser det i dag så är det inte många som får jobba av de som kommer hit. Dels på grund av bland annat bristande kunskap i svenska och i många fall en ovilja hos den asylsökande att vilja integreras i Sverige.

 

Jag såg Uppdrag granskning som bland annat visade en asylsökandes väg till att söka jobb, men det var inte så lätt. De hamnade ofta i svartjobb, där företagare gjorde en bra vinst på dem. Detta, Johannes Regell, är en del av verkligheten idag!

 

Sverigedemokraterna ska framöver förändra det arbetsmarknadspolitiska programmet, vilket kommer att presenteras innan nästa riksdagsval.

 

Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet, så att facket fått alltför stort inflytande. Sverigedemokraterna förespråkar en medelväg mellan dessa ytterligheter. De anställdas och arbetsgivarens intressen sammanfaller så att de är beroende av verksamheten ekonomiskt och socialt. Huvudlinjen i svensk lag skall vara att det som skyddar den enskildes rättigheter i relationen till arbetsgivaren skall uppmuntras. Lagen om anställningsskydd (LAS) låser många gånger fast människor i arbeten som de inte trivs med eller passar för. Trygghet är inte att vara fastlåst i ett jobb utan att det finns nya jobb att söka. Om det blir mindre komplicerat än idag för arbetsgivarna att säga upp personer kommer också fler företag att våga nyanställa och fler människor att bli anställda. Människor kommer också att våga byta till ett bättre jobb om de inte automatiskt hamnar sist på en turordningslista.

 

Det är knappast högre beskattning på arbete och straffavgifter mot arbetsgivarna som leder till fler jobb. Kostnaden för arbetskraften är en sak som man konkurrerar med och en sänkning av arbetsgivaravgiften ger bättre förutsättningar för svenska företag.

 

Vakna nu till Johannes Regell och se samhället som det är idag. Du får vänja dig vid att sd är ett parti som är på väg starkt framåt och att många av människorna i vårt land tycker likadant som vi gör -  från höger till vänster, men som hittills inte vågat prata om det.

 

Debatt
Benny Johansson är ordförande i Sverigedemokraterna i Västervik.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Benny Johansson