Yttrandefrihet – gudagåva eller dödssynd?

Jag har alltid känt mig stolt och tacksam för att jag bor och lever samt är medborgare i landet Sverige.

På vilket vis skyddar koranbränningar vår yttrandefrihet? frågar sig skribenten som är kritisk till att hela Sverige får klä skott för handlingar utförda av ett fåtal utländska fundamentalister.

På vilket vis skyddar koranbränningar vår yttrandefrihet? frågar sig skribenten som är kritisk till att hela Sverige får klä skott för handlingar utförda av ett fåtal utländska fundamentalister.

Foto: SvD/TT

Debatt2023-07-26 05:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett land där vi över allt annat sätter vår möjlighet att fritt få yttra oss samt att kunna tillhöra vilken religion, politisk organisation, eller ha den sexuella läggning vi själva önskar utan att straffas för det. Vi kan säga nästan vad vi vill och vad vi anser om våra politiker, om samhället och myndigheter. Vi får demonstrera ute på gator och torg för det vi tror på och de saker vi kämpar för eller emot. Det är en del av vad vi i dagligt tal brukar kalla för yttrandefrihet! Något helt naturligt för oss som bor och lever här i Sverige. Visst är det ett underbart ord, yttrandefrihet, ta en stund och tänk efter, vad betyder egentligen ordet yttrandefrihet för dig? Är det en gudagåva eller en dödssynd?

Yttrandefrihet är en självklarhet för oss men något som inte finns för väldigt många andra människor på vår jord. Utan att överdriva så är nog yttrandefrihet en utopi för fler människor på jorden än för de som kan säja att de har den. Är yttrandefrihet en ”gudagåva”, eller är den en ”dödssynd”? Både och, beroende på vem man frågar. Vår svenska yttrandefrihet är unik, den sträcker sig längre än vad den gör i många andra länder som också säger sig ha yttrandefrihet. 

Men kan det verkligen ingå i vår yttrandefrihet att framföra hets mot folkgrupper eller kränka andra människor för deras tro eller livsåskådning? Nej det är egentligen inte tillåtet, men ändå får detta förekomma offentligt i ”yttrandefrihetens” land Sverige. Det ges tillstånd från polisen att utföra sådana handlingar eftersom de inte strider mot ordningsstadgan utan ses som en av våra grundlagsskyddade rättigheter att i ”yttrandefrihetens” namn framföra kritik, och protester mot något vi inte tycker om. 

Nära två miljarder muslimer på jorden anser att det är en dödssynd att bränna deras för dem heliga skrift Koranen. Detta tillåts och är lagligt att ske offentligt i Sverige. I vilka andra länder bränns det koraner? Varför kan det vara så viktigt för oss att få göra det? Kan det verkligen vara lagens mening att bränna koraner för att skydda vår yttrandefrihet? Jag kan inte förstå hur det skulle kunna vara det. Och hur många svenskar är det som bränner koraner? Varför är det bara ett fåtal utländska fundamentalister som får tillstånd att göra det? När det väl är gjort så är det hela svenska folket som beskylls för att vara extremister och ses som fiender till den muslimska världen.