WP: "Därför ville vi inte vänta med beslutet"

Debatt 27 december 2021 06:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att göra om och göra rätt. Detta uppmanade en förälder i VT den 14 december. Ja, tänk om det vore så enkelt. 

I den uppkomna situationen kan man inte backa, skadan är redan skedd. Elever i årskurs 6 på Marieborgsskolan och deras föräldrar har all rätt i världen att vara upprörda och oroade över att med kort varsel fått besked om att de inte får plats på Ellen Keyskolan till hösten. Westerwikspartiet beklagar djupt den uppkomna situationen. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden framförde vid sitt senaste möte berättigad kritik över hur ärendet hittills hanterats. Enigheten var stor tvärs över partigränserna.  

Beslutet avser inte bara åk 6, 2021-2022, det ingår i en mera långsiktig plan. Det innebär att Marieborgsskolans elever kommer att tillhöra Ludvigsborgsskolans upptagningsområde framöver. Åtgärder krävs för att åstadkomma en bättre balans mellan de två kommunala 7-9-skolorna, eftersom tillflödet av elever till Ellen Key är större än till Ludvigsborgsskolan.  Att använda ett urvalsförfarande skulle påverka många flera elever.

Vissa politiker i nämnden önskade mera tid för information och diskussion innan det oundvikliga beslutet ändå måste fattas och yrkade på återremiss. En återremiss skulle förlänga tiden av ovisshet för eleverna och minska tiden för anpassning till ny skola.  

Westerwikspartiet röstade för ett omedelbart beslut med tanke på elevernas bästa. Vi menar att eleverna i årskurs 6 behöver få klara besked, förståelig information om beslutets konsekvenser samt hela vårterminen för att lära känna sin nya skola. Det är också viktigt att kunna garantera att samtliga elever får byta till samma skola som sina kompisar, enligt deras egen önskan. Framtiden för Ellen Key som skola, är förhoppningsvis inte så lång. Byggnaden och marken borde kunna användas för andra syften. Westerwikspartiet arbetar för att en ny modern 7-9 skola ska byggas i norra delen av tätorten.

Det går alltså inte att börja om från början igen. Vi måste nu agera för att minimera oro och tveksamheter. Tjänstemän, skolledningar, lärare och politiker måste på alla sätt försöka göra övergången från årskurs 6 i Marieborgsskolan till årskurs 7 i Ludvigsborgsskolan så smidig och positiv som möjligt samt skapa en process där eleverna får vara delaktiga.  

Kajsa Borg, Westerwikspartiet
Ledamot i BUN


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Skolgårdarna krymper: Så ser det ut i Västerviks kommun

Skolgårdarna krymper: Så ser det ut i Västerviks kommun

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Dyra skolskjutsar kan stjälpa BUN:s budget – Ökande bränslepriser är orsaken

Hjalmarssons lösning: Det måste vi åtgärda om vi ska klättra i rankingen

Hjalmarssons lösning: Det måste vi åtgärda om vi ska klättra i rankingen

17 brottsdömda lärare finns i Västervik • Vissa brott osynliga vid anställning

17 brottsdömda lärare finns i Västervik • Vissa brott osynliga vid anställning

Nybygge i centrala Västervik – så stora blir lägenheterna • Därför har projektet dröjt

Nybygge i centrala Västervik – så stora blir lägenheterna • Därför har projektet dröjt
Visa fler