Visst har kommunen råd med bättre arbetsmiljö

Borde lärare få lunchen betald när de äter med eleverna? Borde personal i grundskola och förskola få arbetskläder? Borde kommunen uppmuntra de som utbildar sig till bristyrken inom välfärden, med ekonomisk kompensation? Självklart! Kan kommunen göra detta? Ja absolut, om inte styret vore så hopplöst fyrkantigt och förstockat.

Debatt 24 februari 2022 06:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi socialister har under senaste tiden motionerat om just ovanstående förslag, men fått avslag. Styret säger att det inte finns pengar och att man redan gör tillräckligt. Det är alltid samma sak när något parti som inte ingår i den styrande koalitionen kommer med något förslag, det är alltid ”omöjligt”. Trots att förslagen antingen kommer bära sig själva ekonomiskt eller innebär så små kostnader att det ryms inom felräkningsmarginalen i budgeten. 

Det är inte annat än svepskäl och prestige som bromsar vettiga förslag. Att en förvaltning går back med en eller ett par miljoner är ingen katastrof, det händer regelbundet. Sen är det också så att till vissa saker finns det alltid pengar. När någon ny chef ska tillsättas eller arvoden höjas är det aldrig några problem.

Dessutom väljer kommunens styre att årligen budgetera för ett överskott helt i onödan, man vill vara duktig och visa att budgeten går ihop med marginal. Det görs till priset av kvaliteten på vård skola och omsorg till oss medborgare, det görs till priset av arbetsmiljön för dem som arbetar inom kommunens välfärd.

Vi socialister vill göra allt som möjligt går för att förbättra välfärden för kommuninvånarna och arbetsmiljön för kommunens anställda. Därför är vi motståndare till onödiga överskottsmål. Att kommunen inte skulle ha råd med arbetskläder, betald lunch till lärare, eller investeringar för att lösa sin personalsituation, det ser vi för vad det är – snålhet och struntprat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa