Vilket sorts samhälle vill du leva i?

Politiska beslut stakar ofta ut en väg i samhällsutvecklingen. De ger en riktning och speglas både i och av samhället i stort.

Harry Potter och en och annan Jane Austen. Det är böcker som debattören gärna skulle se i sitt klassrum. Men att peka med hela handen om vilka böcker som anses lämpliga eller inte lämpliga i ett klassrum, är fel väg att gå, anser hon.

Harry Potter och en och annan Jane Austen. Det är böcker som debattören gärna skulle se i sitt klassrum. Men att peka med hela handen om vilka böcker som anses lämpliga eller inte lämpliga i ett klassrum, är fel väg att gå, anser hon.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-03-18 06:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det växer ett tydligt obehag i mig när jag läser om lärare i USA som tvingas täcka över böcker i klassrummen då de inte anses lämpliga. Detta för att de beskriver rasismens historia i USA eller rör sex och samlevnad (eller kors i taket HBTQI+ frågor). Det är inte ett beslut av en rektor, föräldrar eller elever som lett till detta i USA, utan det är ett politiskt beslut. Ett beslut som säger att bara vissa böcker får vistas i ett klassrum. Ett beslut som säger att barn inte ska möta litteratur som undervisar om HBTQI+ eller om rasismens historia i USA. Ett beslut som påverkar samhällsutvecklingens riktning.  

Politiken har ett tydligt ansvar när det gäller kulturen. Vi ska ge förutsättningar för individen att möta kultur oavsett vad det är för kultur som personen i sig vill nyttja. Men i det här fallet i delstaten Florida i USA har man gått längre. En högerkonservativ politiker går in i lärarnas klassrum och bestämmer vilka böcker som får stå på bokhyllorna. 

Många lärare har med sig böcker för att inspirera och motivera elever till läsning, som en del av undervisningen eller för att visa upp verk som berört just dem. I stället har böckerna antingen gömts av skynken eller fått lämna salen då det enligt lag är förbjudet med vissa böcker. 

Principen om armlängds avstånd är något som vi i Sverige måste värna om. Särskilt när det så tydligt hotas av högerkonservativa. Exemplet med utvecklingen i Florida kan tyckas långt borta. Men med högerkonservativa i Sverige som vill göra allt för att krossa principen om armlängds avstånd är vi kanske inte så långt ifrån politiker som klampar in i klassrummen eller kulturen och värderar vad som är rätt eller fel. Eller politiker som beslutar om vilka böcker barnen ska och inte ska läsa. 

Det är inte den sortens samhällsutveckling som jag vill se. Det är inte rätt väg. Det är inte ett samhälle vi ska sträva efter. Men det är åt det hållet som vår regering är på väg. Med små steg åt höger tar de sig närmare kontrollen av vad som är rätt och fel. Några nedtagna flaggor, några inställda högläsningar på bibliotek och sedan några små förändringar i public service. Missförstå oss inte, det är till det bättre, kanske de säger. Låt mig vara tydlig. Det är fel väg. 

För mig som socialdemokrat är det självklart att en lärare ska lyfta böcker och verk som de tycker är intressanta både för att inspirera och uppmuntra elevers engagemang för att läsa. Jag kan själv ha åsikter om vilka de bästa böckerna är. Jag vet vilka böcker jag skulle sätta i mitt klassrum (en hel del Harry Potter med en och annan Jane Austen-roman) men aldrig skulle jag ta ett politiskt beslut som pekar med hela handen på det sätt som nu sker i USA. För detta handlar om vilket sorts samhälle som jag vill ha och leva i. Vilket sorts samhälle vill du leva i?