Vilket parti representerar du, Mats Hasselqvist?

I måndags, den 12 december, utsåg Västerviks kommunfullmäktige vilka personer som ska ingå i kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Alla dessa personer är nominerade av sina respektive partier.

Tjustbygdens Sparbanks vd, Mats Hasselqvist, blir ordförande i de kommunägda bolagen Västerviks Miljö och Energi AB och Västerviks Kraft AB. Men han saknar partibeteckning, vilket förbryllar skribenten.

Tjustbygdens Sparbanks vd, Mats Hasselqvist, blir ordförande i de kommunägda bolagen Västerviks Miljö och Energi AB och Västerviks Kraft AB. Men han saknar partibeteckning, vilket förbryllar skribenten.

Foto: Christer Andersson

Debatt2022-12-17 11:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För första gången i Västerviks kommuns historia, vad jag känner till, har vi nu fått en ordförande som väljer att inte uppge sin partitillhörighet utan är så kallad ”utan partitillhörighet”. Han lär väl heller inte haft något krav på det från det parti som nominerat honom? Det är ju ingen högoddsare att gissa partitillhörighet, men ärlighet är bättre. 

Personen detta gäller är Tjustbygdens Sparbanks vd, Mats Hasselqvist, som från och med nästa bolagsstämma och fyra år framåt blir ordförande i de kommunägda bolagen Västerviks Miljö och Energi AB och Västerviks Kraft AB. 

Jag är medveten om att det är juridiskt tillåtet att agera som Mats och hans parti gör, jag är också väl medveten om att en bolagsstyrelses uppgift inte är att bedriva partipolitik utan hela tiden se till bolagets och ägarens bästa. Nämnda bolag har att förvalta kommuninvånarnas materiella och immateriella egendom och då är min fråga berättigad eftersom våra olika partier kan komma att agera olika i fråga om framtida ställningstaganden som trots allt har en viss grund i ideologi. 

Dessutom anser jag att en person som har ett offentligt förtroendeuppdrag och som ytterst givits av medborgarna via allmänna val har en skyldighet att redovisa sin politiska hemvist till medborgarna eftersom personen i fråga någonstans har en personlig politisk övertygelse. Vilket av de fem partierna M, KD, L, WP och SD, som nu styr kommunen, bekänner sig Mats Hasselqvist till? Jag väljer att skriva fem partier, inte fyra som den så kallade Westerviksalliansen försöker sälja in till medborgarna, eftersom nu även SD har fått en vice ordförandepost i miljö- och byggnadsnämnden. Att ha en presidiepost visar med all önskvärd tydlighet att man nu är insläppt att vara med att styra kommunen, vilket i sig inte är konstigt med tanke på valresultatet, nio mandat till SD att jämföra med KD, L och WP som tillsammans har sex mandat. 

FOTNOT: Mats Hasselquist har erbjudits att svara på frågan i direkt anslutning till insändaren, och har lovat återkomma med ett svar under nästa vecka.