Vilket län man får infarkt i ska inte avgöra

Långa avstånd och delvis undermåligt vägnät gör att behovet av ambulanshelikopter i Kalmar län är större än i många andra regioner där det redan finns ambulansflyg, menar KD-debattörerna.

Behovet av ambulanshelikopter är större i Kalmar län än i många andra regioner där ambulanshelikoptrar redan finns, men den S-ledda majoriteten har inte gjort något för att skaffa en sådan, anser debattörerna.

Behovet av ambulanshelikopter är större i Kalmar län än i många andra regioner där ambulanshelikoptrar redan finns, men den S-ledda majoriteten har inte gjort något för att skaffa en sådan, anser debattörerna.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2022-05-24 05:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska en människa som får stroke eller hjärtinfarkt löpa större risk att dö om det sker i Kalmar län – än om det sker i exempelvis Halland? Det anser inte Kristdemokraterna. Därför har vi under flera år, tillsammans med Moderaterna i Region Kalmar län och med våra partivänner i Jönköping och Östergötland, drivit frågan om ambulanshelikopter. Vi vill att invånarna i Region Kalmar län ska få den trygghet som invånarna i andra regioner har.

För några år sedan gjordes en utredning som både redovisade vad som krävs och vilka positiva effekter en ambulanshelikopter skulle leda till. I utredningen står det: ”Ambulanshelikopterverksamhet kan få ett stort genomslag för vårdgivare inte bara i Sydöstra sjukvårdsregionen som helhet, utan även för Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar län samt fastmer för alla de vårdtagare som från tid till annan kan behöva en snabb och kvalificerad sjukvårdsinsats inom tänkt upptagsområde.”

För oss är det vårdtagarnas, de enskilda människornas, perspektiv som är viktigast. Tidsfaktorn kan vara helt avgörande för om människor överlever och för vilka bestående skador de får. En ambulanshelikopter skulle framför allt larmas ut till svårt sjuka patienter efter trauma, hjärtstopp, hjärtinfarkt eller stroke. Det är patienter som kan behöva avancerade livsuppehållande insatser och behandlas med specialistsjukvård som bara finns på akutsjukhus.

Samtidigt vet vi alla att tidsfaktorn på många sätt talar emot vårt län. Avstånden är långa och vägarna är delvis undermåliga. Ambulanser tvingas på vissa sträckor hålla ner hastigheten på grund av bristande vägkvalitet och den stora risken för viltolyckor. Detta är förutsättningar som inte visar några tecken på att förändras. Behovet av ambulanshelikopter är därmed större i vårt län än i många andra regioner där ambulanshelikoptrar redan finns.

Men ändå har vi idag ingen ambulanshelikopter i regionen, och den S-ledda majoriteten har inte gjort något för att vi ska skaffa en. Kristdemokraterna har kämpat för ambulanshelikopter till Region Kalmar län och det kommer vi att fortsätta med, ända tills den finns på plats. För oss är det detta som är likvärdig vård – en människa inte ska behöva förlora livet för att hon befann sig i fel län när hjärtinfarkten slog till.