Viktigt pröva tiggerifrågan noggrant

Sedan ett antal år tillbaka har Västerviks kommun haft ett permanent gatutiggeri.

Debatt 14 november 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt som det är viktigt att inte skuldbelägga de människor som tigger, måste det upprepas att det är de länder dessa människor kommer ifrån, som är ansvariga för sina egna medborgare. 

Vi Sverigedemokrater har under flera år arbetat politiskt för att motverka tiggeriet i vår kommun. 2017 lade vi en motion om att införa tillståndsplikt för passivt tiggeri, undantaget insamling genom hjälporganisationer och liknande. Denna motion avslogs samma år av samtliga andra partier i Västerviks kommunfullmäktige. 

I år har vi lagt en ny motion, denna gång utformad så, att tiggeri ska förbjudas på vissa platser i Västervik, Gamleby och Överum. Ett sådant partiellt förbud mot tiggeri har genomförts i flera andra kommuner under det senaste året, sedan Högsta förvaltningsdomstolen gjort klart att ett sådant förbud är lagligt.

Även detta sade dock Västerviks kommunfullmäktige den 21 oktober nej till, så även Moderaterna, trots att samma parti i flera andra kommuner står bakom beslut om att införa förbud. Istället vill Moderaterna, med stöd av Kristdemokraterna och Westerwikspartiet, ha tillståndsplikt för tiggeri. Alltså precis det som vi Sverigedemokrater föreslog för två år sedan och dessa partier då sade nej till. 

Vi ser dock positivt på att M, KD och WP nu vill göra något åt problemet. Hellre än ett avslag rakt av ser vi att frågan blir seriöst behandlad. Därför ställde vi oss nu bakom den återremiss av ärendet, som M föreslog, vilket innebär att tillståndsplikt för tiggeri ska utredas. 

S, C, MP, L, V och SV sade vid fullmäktige nej till att ens pröva frågan om tillståndsplikt för tiggeri. Inte minst vad gäller Socialdemokraterna är detta anmärkningsvärt, då detta parti i andra kommuner varit med om att införa just tillståndsplikt för eller förbud mot tiggeri, som i Eskilstuna respektive Katrineholm. 

Sverigedemokraterna har i åratal drivit på för att något ska göras åt det permanenta gatutiggeriet i Västerviks kommun. När vi nu ser att flera andra partier börjar röra sig i samma riktning, välkomnar vi detta. De partier i Västerviks kommun som däremot fortfarande motsätter sig åtgärder, tar på sig ett stort ansvar. Vi förväntar oss att de noga prövar frågan innan det är dags att avgöra den i kommunfullmäktige.

Ämnen du kan följa