Vi vill se en kyrka fri från partipolitik

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vår grupp består av intresserade och engagerade personer som har borgerliga värderingar. Flera av oss har tidigare varit engagerade i Svenska kyrkan med olika uppdrag.

Både traditionella partier och partier särskilt framtagna för kyrkofrågor finns representade i kyrkovalet. Men skribenterna skulle helst se en kyrka helt fri från partipolitik.

Både traditionella partier och partier särskilt framtagna för kyrkofrågor finns representade i kyrkovalet. Men skribenterna skulle helst se en kyrka helt fri från partipolitik.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-09-17 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

Borgerligt alternativ vilar på en gedigen kristen och borgerlig värdegrund och vill se en kyrka fri från partipolitik. För att minska politiseringen av Svenska kyrkan, lämnade Moderaterna kyrkopolitiken 2012. Med borgerlig värdegrund vill vi attrahera från flera allmänborgerliga synvinklar. Vi anser det är beklagligt att flera riksdagspartier ställer upp i kyrkovalet och att företrädare för rikspolitik agerar som ett agnat ”flöte”!

Borgerligt alternativ anser att Svenska kyrkan lägger för mycket pengar på utredningar och förslag till centralisering. Det vill säga byråkrati som inte gör nytta för varken medlemmar eller stift och pastorat. Kyrkoavgiften i pastoratet skall hålla på så låg nivå som möjligt.

Svenska kyrkan är en av Sveriges största och viktigaste institutioner och en betydelsefull aktör vad gäller humanitära och sociala insatser men också som bärare av tradition och förvaltare av det stora kulturarvet.

Ett engagemang i Svenska kyrkan förutsätter att man har en gudstro. Oönskad ensamhet hör till ett av vårt samhälles största problem som vi vill hjälpa via diakonin och själavårdstradition med ”jourhavande medmänniska”.