Vi tänker inte nöja oss med placeringen

För 18:e året i rad, presenterar Lärarförbundet rankingen ”Sveriges bästa skolkommun”.

Det finns inga genvägar till bra skolresultat, menar Lärarförbundet Västervik i en debattartikel som kommenterar årets placering i rankningen "Sveriges bästa skolkommun".

Det finns inga genvägar till bra skolresultat, menar Lärarförbundet Västervik i en debattartikel som kommenterar årets placering i rankningen "Sveriges bästa skolkommun".

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2019-10-21 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I år tog Västervik ytterligare några placeringar uppåt i årets rankning, från plats 156 till 120 bland landets alla 290 kommuner.

Innebär det att man ska vara nöjd med resultatet? Nej…tror inte det, framför allt placeringen i löneligan, där Västervik ligger på plats 218 är mycket anmärkningsvärd. Västervik har backat 15 placeringar sedan ifjol! Att befinna sig så nära botten på listan talar sitt tydliga språk – det satsas alltså inte tillräckligt på lärares och skolledares löner i Västerviks kommun.

Kommunernas uppdrag är att ge förutsättningar för att skolpersonal kan utföra sitt jobb, vilket innebär att varje barn och elev ska få den undervisning de behöver för att lyckas. Ambitionen med Lärarförbundets rankning är att olika kommuner ska kunna lära av varandras framgångsfaktorer. Varför lyckas exempelvis vissa av våra grannkommuner bättre än Västervik? 

Västervik har sjunkit i rankningen inom lärartäthet och i förtroendet för huvudmannen.  Lärares mycket höga arbetsbelastning och låga löner är två mycket centrala delar som påverkar rekrytering av ny personal i en kommun. 

Idag sveper en nedskärningsvåg fram över svensk skola. Vår kommun är inget undantag. Lärarförbundet har precis reserverat sig mot den rambudget som våra politiker lagt inför nästa år. Den budget som är satt, räcker inte till den skola som vi vill bedriva. Förutsättningarna är tuffa för all personal, både i skola och förskola, för att kunna göra ett bra jobb. Skolans arbetsgivare måste ta ansvar och prioritera rätt.

Det finns inga genvägar till bra skolresultat. Att försäkra sig om att lärare har rätt förutsättningar i mötet med varje barn och elev, måste vara högsta prioritet för alla kommuner. Lyssna och lita till att lärare tar sitt yrkesansvar, när de får använda sin tid och kompetens till det som spelar roll för eleverna. Det är det som gör läraryrket till ett attraktivt yrkesval. Det är så kommunerna kommer lyckas som arbetsgivare. Det är så vi får fler som både vill bli och förbli lärare och skolledare.  

Resultatet av ”Sveriges bästa skolkommun” finns att ta del av på Lärarförbundets hemsida. Där kan man se hur vi förhåller oss till övriga delar av landet. Av 290 kommuner ligger Västervik alltså på 120:e plats, det nöjer vi oss inte med!