Vi svenskar ska bestämma över vårt eget land, inte EU

Sverigedemokraterna vill att besluten för Sveroge ska fattas här och inte i Bryssel.

Sverigedemokraterna vill att besluten för Sveroge ska fattas här och inte i Bryssel.

Foto: TT

Debatt2024-05-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna är mycket kritiska till att vi svenskar, sedan vi gick med i EU, förlorat allt mer av rätten att bestämma i vårt eget land. År för år har vi sett hur mer och mer makt flyttats till EU. Det EU som en knapp majoritet av svenskarna 1994 röstade ja till att gå med i, är idag någonting helt annat. 

Sveriges självständighet har sedan inträdet i EU gradvis urholkats genom att beslutsmakt flyttats från Sveriges riksdag till EU och Europaparlamentet. Sverigedemokraterna kräver därför att de politikområden som de olika länderna i EU gemensamt ska fatta beslut om, begränsas till enbart sådana frågor som är tydligt gränsöverskridande. Detta är desto viktigare, eftersom Sverige netto redan betalat drygt 511 miljarder kronor till EU, det vill säga det vi har betalat hittills är 815 miljarder och vi har fått tillbaka 304 miljarder. 

Att EU idag lägger sig i saker som borde vara upp till respektive land att bestämma, visas i nästan allt, stort som smått: EU vill till exempel förbjuda snuset, trots att det bidrar till att minska den mycket farligare rökningen. Det är också EU som bestämt att plastkorken numera måste sitta kvar på förpackningen. Oftast kommer dessa nya bestämmelser till genom direktiv från EU, som Sverige sedan ofta är alltför villiga att följa. Ytterligare exempel ur högen: EU:s direktiv påverkar de kommunala bolagen, som införandet av olika redovisningsregler, CSRD (Corporate Sustainabilty Reporting Directive), ett mycket omfattande regelverk som avser hållbarhetsredovisning. Beskattningsområdet, som ursprungligen skulle vara nationellt, har plötsligt blivit föremål för direktiv om ändringar från EU. Detta får till följd att kostnaderna för redovisning och revision kommer att öka. 

Andra exempel på hur EU tar sig allt större makt är jordbruket och jakten, där CAP (Common Agriculture Policy), som står för en tredjedel (386,6 miljarder euro) av EU:s totala budget, påverkar reglerna för inkomststöd, miljöersättningar, investeringsstöd samt stöd till landsbygdsutveckling. Vad avser jakten har EU bestämt att all jakt med blyhagel är förbjuden. EU-kommissionen håller också fast vid sitt förslag om att jakt och fiske ska vara förbjudet på mer än 10 procent av EU:s yta. 

Detta är bara ett axplock av alla regler och lagar som EU lägger sig i, där det istället ska vara upp till oss svenskar att bestämma vad som ska gälla i vårt eget land. 

Ett inbyggt problem med EU-medlemskapet är att Sveriges påverkan på EU är begränsad, medan mäktiga och folkrika länder som Tyskland och Frankrike, i praktiken har mycket stor påverkan. Sverige har 21 mandat av 705 mandat i EU-parlamentet (det vill säga 2,8 procent). Detta gör det desto nödvändigare att Sverige får tillbaka mycket mer av vårt självbestämmande. Vi ser idag tvärtom en tendens att EU hela tiden tar sig allt större makt. EU ska koncentrera sig på att arbeta med frågor där de olika medlemsländerna, även de många små länderna, har konkret, gemensam nytta av att samarbeta, istället för att lägga sig i varandras egna angelägenheter. Till viktiga gemensamma frågor hör gränsskydd och säkerhet. 

Sverigedemokraterna kräver en omfattande och oberoende utvärdering av Sveriges EU-medlemskap. Vi kommer att rösta nej till att flytta ännu mer beslutsmakt till EU. 

För Sverigedemokraterna är det istället en självklarhet att Sverige ska återta makten över nationella, regionala och kommunala beslut. 

Därför är valet den 9 juni så viktigt för vårt land och våra medborgare.

För Sverigedemokraterna i Västervik

Börje Nordström

Stefan Stein

Dan Larsen

 
 
 
 
 
 
Läs mer om