Vi ser problemen – och har lösningarna

Om mindre än tio månader går Sverige till val i kommuner, regioner och riksdag – val som blir helt avgörande för hur vårt lands framtid kommer att se ut.

Debatt 30 november 2021 06:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska vi fortsätta få notiser om skjutningar och gängmord dagligen i våra mobiler? Kommer den gröna omställningen haverera och jobb försvinna på grund av en energikris? Ska Kalmar län fortsätta ha en Europaväg som i andra länder hade kategoriserats som oduglig och en infrastruktur som är ett hinder för tillväxt? Och ska patienter tvingas fortsätta vänta på vård som i andra länder ges mycket snabbare än här?  

Om du svarat nej på ovanstående frågor, så ska du fortsätta läsa.  

Vi moderater är i grund och botten optimister. Vi tror på varje människas kraft att lyckas om rätt förutsättningar ges. Vi tror på framtiden och att de stora problemen går att lösa. Men vi anser också att för att kunna lösa problemen måste vi politiker först se dem och erkänna att de finns. Den insikten saknas helt av de partier som under mandatperioden utgjort regeringsunderlag och styr vår region.  

När vi nu börjar mobilisera för valrörelse är vi beredda på att samtala med väljarna om de problem som faktiskt finns i länet och i landet, samt leverera lösningar på dem. För lösningar finns.

Vi vill till exempel kraftigt reducera hyrbemanningskostnader inom vården och samtidigt satsa på medarbetarna så att invånarna i Kalmar län kan erbjudas tryggare vård. Vi vill satsa på 1177 så väntetiderna för den första vägen in i vården kortas. Vi vill omedelbart starta en energikommission för att kunna kartlägga dagens och morgondagens energibehov i länet, så vi vet vad som behöver göras för att nya företag faktiskt ska kunna etablera sig här och en grön omställning av samhället kan bli möjlig.

Vi anser också att arbetet med att jobba för ökade statliga infrastruktursatsningar i Kalmar län – som alltför länge uppgått till en tiondel av vad länet borde ha per capita – måste reformeras från grunden.  

Vi vill också satsa på skolan så att fler barn i tidigt skede får hjälp att lyckas. Att alla barn ges en läsgaranti är en helt avgörande förutsättning för att de ska lyckas i livet. 

Detta är några exempel på frågor som vi nu kommer att jobba vidare med tillsammans. För en sak är helt säker – vi är realistiska optimister som ser samhällsproblemen och är mer än redo att ta oss an dem.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vi har haft fyra år med en rekordregering

Vi har haft fyra år med en rekordregering

Debatt: S drar abortkortet för att dölja sina egna brister

S drar abortkortet för att dölja sina egna brister

Gamleby torg asfalterades – trots att många ville ha kullersten • Politikernas svar: Tillfällig lösning

Gamleby torg asfalterades – trots att många ville ha kullersten • Politikernas svar: Tillfällig lösning

Jakob Styrenius: Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?

Vad vi ska med regionerna till – eller framför allt regionpolitikerna?

SD-toppen lämnar nämnduppdrag: "Kommer bli mycket jobb"

SD-toppen lämnar nämnduppdrag: "Kommer bli mycket jobb"