Behandla alla asylsökande lika!

Alla asylsökande med LMA-kort borde få fria resor i kollektivtrafiken, inte bara de som flytt från Ukraina, tycker Lena Granath (V).
Alla asylsökande med LMA-kort borde få fria resor i kollektivtrafiken, inte bara de som flytt från Ukraina, tycker Lena Granath (V).

Många regioner agerade snabbt under våren när det kom flyktingar från Ukraina och det besked att de fick resa fritt i kollektivtrafiken om de uppvisade ett ukrainskt pass eller legitimation. En bra och viktig signal som visar på solidaritet.

Debatt 16 juni 2022 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blev både stolt och mycket glad över att Region Kalmar län tog samma beslut och vi i Vänsterpartiet stödde det. Men det borde gällt alla flyktingar och asylsökande. De kommer alla från krig, förföljelse och tragedi och därför är det fel att vi i vår region och även i övriga regioner gör skillnad på människor. Är man på flykt och i behov av asyl, då borde vi solidariskt göra det vi kan, och inte göra skilda bedömningar på människor som tvingats lämna sitt land och söka skydd.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att alla asylsökande behandlas lika och därför efterfrågar vi att de med LMA-kort, migrationsverkets kort som ges till människor under asylprocessen, även de får resa fritt i kollektivtrafiken. Avgiftsfria resor gör det lättare att ta sig till aktiviteter och studier. Det sänker trösklarna för att komma in i det svenska samhället. 

Tyvärr avser Region Kalmar län, i likhet med övriga regioner som ingår i Regionsamverkan Sydost, att inte behandla asylsökande lika utan bara ge möjligheten för dem med Ukrainskt pass att resa fritt i kollektivtrafiken. Självklart måste vi vara beredda att i både ord och handling stötta Ukraina och dess folk och att det kommer fler och andra insatser som behöver göras. Men likväl. Kriget och krisen är knappas över, inte för dem i Ukraina och inte heller för alla de människor på flykt runt om i världen som tvingas söka skydd. 

Vi behöver behandla asylsökande lika, och vi kan ge stöd. Ge därför asylsökande, med ukrainskt pass och LMA-kort, rätt att resa fritt i kollektivtrafiken i vår region!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa