Vi kräver ett slut på sexuellt våld i Ukraina

Annika Qarlsson (C), Gudrun Brunegård (KD), Helena Storckenfeldt (M), Yasmine Posio (V), Camilla Hansén (MP), Diana Laitinen Karlsson (S) och Juno Blom (L) ingår i nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sveriges riksdag och kräver krafttag mot det sexuella våldet i krigets Ukraina.
Annika Qarlsson (C), Gudrun Brunegård (KD), Helena Storckenfeldt (M), Yasmine Posio (V), Camilla Hansén (MP), Diana Laitinen Karlsson (S) och Juno Blom (L) ingår i nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sveriges riksdag och kräver krafttag mot det sexuella våldet i krigets Ukraina.

"Vi, nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sveriges riksdag, står enade över partigränserna när vi kräver omedelbara krafttag för att få stopp på det sexuella våldet", skriver ett antal riksdagsledamöter angående det sexuella våldet i krigets Ukraina.

Debatt 26 juni 2022 16:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagligen nås vi av horribla berättelser om hur våldtäkt och andra former av sexuellt och könsbaserat våld används som en del av krigföringen i Ukraina. Bevisen kommer till stor del från områden som Ukraina återtagit från Ryssland. 

Vittnesmål om sexuellt och könsbaserat våld i krigets spår har kommit sedan krigets början. Kvinnor och flickor, men även pojkar och män, utsätts. Det är svårt att ta in. Kvinnor vittnar också om den nedbrytande, ständigt närvarande oron för att bli utsatt för våldtäkt. 

Att kränka flickors, kvinnors eller transpersoners sexualitet och sexuella rättigheter är själva kärnan av det sexuella våldet. Exakt vad som motiverar kränkningar i Ukraina vet vi inte – men vi vet att lidandet är oerhört och att de som överlever kommer att leva med livslånga fysiska och psykiska skador. Det kommer att leda till ett djupt trauma och lidande som kommer att prägla det ukrainska samhället för lång tid framöver.

För flickor och kvinnor är framtvingade graviditeter en konsekvens av våldtäkt i krig. Ukrainska kvinnor vittnar om en desperat jakt på preventivmedel och dagen-efter-piller att använda om de skulle utsättas för våldtäkt. Organisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF) rapporterar att det är svårt att få tillgång till preventivmedel och ännu svårare att få tillgång till en säker abort i krigszonerna Ukraina. Det ser inte bättre ut i de angränsande länder dit över 5 miljoner människor – de flesta kvinnor och barn – flytt. I Ungern finns flera abortrestriktioner reglerade i lag. Polen, där de flesta flyktingar nu befinner sig, har i det närmaste ett totalförbud.

Vi har under flera år visat att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en svensk angelägenhet som står över partipolitik. Vi har uppvaktat beslutsfattare världen över med skarpa budskap om varje enskild människas rätt till sin egen kropp och sexualitet (Kan bytas till SRHR). Nu höjer våra röster igen. Läget i Ukraina är akut. Svenska aktörer har gjort mycket – men arbetet kan bli ännu bättre.

I relation till krisens Ukraina vill vi att Sveriges regering verkar för:

• Att rätten att skyddas mot sexuellt och könsbaserat våld och rätten till säker abort, integreras i alla humanitära insatser i Ukraina och i angränsande länder.
• Att rätten till skydd mot sexuellt och könsbaserat våld hamnar högst upp på den politiska och finansiella agendan i diskussioner om Ukraina.
• Att det sker en ökad koordinering mellan FN och andra humanitära aktörer och lokala organisationer i Ukraina och grannländer. Det gäller även samarbetet med lokala kvinnorätts- och SRHR-organisationer.  
• Ge överlevare en central roll för att forma hållbara lösningar för mottagande och även när det kommer till att motverka våldets grundorsaker. 
• Att Ryssland ställs till svars för krigsförbrytelser vid internationella brottmålsdomstolen.

Diana Laitinen Carlsson (S)
Riksdagsledamot, Jönköpings län, ordförande

Helena Storckenfeldt (M)
Riksdagsledamot Hallands län (M, vice ordförande

Annika Qarlsson (C) 
Riksdagsledamot, Västra Götalands län

Yasmine Posio (V)
Riksdagsledamot, Göteborgs kommun

Gudrun Brunegård (KD)
Riksdagsledamot, Kalmar län

Juno Blom (L)
Riksdagsledamot, Östergötlands län

Camilla Hansén (MP)
Riksdagsledamot, Örebro län


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa