Vi kliver fram i tomrummet efter C

Kristdemokraterna kliver fram som det borgerliga landsbygdspartiet i det tomrum som uppstått sedan Centerpartiet på kort tid gått över till de rödgröna. Trovärdigheten i att vilja utveckla landsbygden och jord- och skogsbruket tillsammans med MP, V och S är mycket låg.

"Kristdemokraterna kliver fram som det borgerliga landsbygdspartiet i det tomrum som uppstått sedan Centerpartiet på kort tid gått över till de rödgröna", skriver debattörerna.

"Kristdemokraterna kliver fram som det borgerliga landsbygdspartiet i det tomrum som uppstått sedan Centerpartiet på kort tid gått över till de rödgröna", skriver debattörerna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2022-09-08 15:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna har beslutat om ett kraftfullt landsbygdspolitiskt handlingsprogram, driver på för lägre skatter och för mindre inblandning av importerade växtoljor i svensk diesel vilket skulle sänka dieselpriset med 3 kronor och mer per liter, samt lyfter landsbygdens frågor högre än något annat parti genom att bilda Kristdemokratiska Bondeförbundet där medlemmar och personer nära KD kan bli medlemmar. Hittills har främst MP och C lyckats förhindra att dieselpriset sänks, ett starkare KD och en borgerlig regering kommer att se till att det görs.

Kristdemokraterna vill mycket kraftigt öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel från EU-botten på cirka 50 procent idag till 75 procent, och förbättra beredskapslagringen av mat och insatsvaror. Infrastrukturen i Sverige måste rustas upp och KD vill satsa på vägnätet över hela Sverige istället för att satsa enorma kostnader på höghastighetsjärnvägar mellan storstäderna. Antalet vargar i Skandinavien bör halveras till cirka 240, varav 170 i Sverige. 

Sverige behöver en ny borgerlig regering med ett starkt KD.