Kortare arbetstid – bättre vård för patienterna

Sveriges brist på medarbetare med rätt kompetens ökar samtidigt som belastningen på medarbetarna är orimligt hög. Nästan 30 procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid och majoriteten gör det för att orka. Det är orimligt att våra medlemmar inte orkar arbeta heltid på grund av den höga belastningen som är inom hälso-och sjukvården idag. Därför yrkar Vårdförbundet på att veckoarbetstiden ska förkortas.

En ny undersökning från Vårdförbundet visar att närmare 30 procent av medlemmarna arbetar deltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som ett huvudsakligt skäl. "Det är orimligt", skriver debattörerna.

En ny undersökning från Vårdförbundet visar att närmare 30 procent av medlemmarna arbetar deltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som ett huvudsakligt skäl. "Det är orimligt", skriver debattörerna.

Foto: Simon Rehnström/TT

Debatt2024-01-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Superhjältar. 

Så kallades Vårdförbundets medlemmar under de värsta pandemiåren. Trots att underbemanningen var ett faktum redan innan gjordes heroiska, professionella insatser under väldigt svåra förhållanden. Då utlovades satsningar på bättre arbetsmiljö, lön och villkor för att få personalen att stanna. Det var då. 

Idag ser vi hur väntetiderna i Sverige växer. Människor med cancer dör i kön. Den främsta anledningen är brist på personal med rätt kompetens. Just nu ökar covid och influensa dessutom trycket på vården ytterligare. Samtidigt visar en ny undersökning från Vårdförbundet att närmare 30 procent av medlemmarna arbetar deltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som ett huvudsakligt skäl. Det är orimligt. Alla deltider gör att hälso- och sjukvården inte får tillgång till den kompetens som faktiskt finns.

Kollegorna får ännu färre kollegor, patienterna får vänta. Samtidigt betalar deltidsarbetande med sin lön, livslön och pension. Eftersom majoriteten är kvinnor är det ett stort jämställdhetsproblem, en kvinnofälla det aldrig talas om. Om alla som idag arbetar deltid går upp till heltid innebär det ett tillskott på 8 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. Det skulle förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen samt även kunna korta vårdköerna och stärka patientsäkerheten. 

Den positiva nyheten är att många som jobbar deltid kan tänka sig att gå upp i tid om veckoarbetstiden sänks. Här finns en stor potential att få tillgång till mer kompetens i hälso- och sjukvården. Ett annat stort problem är lönerna. Enligt senaste statistiken har lönegapet mellan kvinnor och män ökat. Att kvinnodominerade akademiska livsviktiga yrken i offentlig sektor hamnar efter manligt dominerade yrken och sektorer är också det ett omfattande jämställdhetsproblem. Det är dags att göra förändringar och hålla löften.

Vi har nu sagt upp kollektivavtalet med Sveriges kommuner och regioner och Sobona. I det nya avtalet kräver vi bland annat: 

  • Sänkt veckoarbetstid. Hälften av våra medlemmar kan tänka sig att gå upp till heltid om veckoarbetstiden sänks. 
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga. Arbetsgivare och politiker måste göra allvar av sina löften och säkra rätten till hållbara heltider och en god löneutveckling. Om våra medlemmar har kraft får invånarna bättre vård.