Vi har full förståelse för Oskarshamns besvikelse

Regeringens och miljö- och klimatminister Per Bolunds (MP) besked, eller uteblivna besked, om slutförvaringen av det svenska kärnbränslet är ett demokratiskt hån mot de berörda kommunerna och ett akut hot mot den svenska elförsörjningen.

Debatt 2 september 2021 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som grannkommuner har vi noga följt Oskarshamns idoga kamp för att staten ska fullfölja sina åtaganden i frågan om slutförvaring av det svenska kärnbränslet. På torsdagen nåddes vi av beskedet att regeringen misslyckats. På grund av regeringens, och framförallt Miljöpartiets, oförmåga att hantera ärendet så väljer man att istället försöka sig på vågspelet att bara godkänna en utökning av mellanlagret (CLAB) och på så sätt överlåta problemet till framtiden. Samtidigt spelar man rysk roulette med den svenska elförsörjningen och rättssäkerheten i hela den miljörättsliga processen. Något som även flera tunga remissinstanser tydligt påpekat under senaste halvåret. 

Det som bekymrar oss mest är dock den fullständiga nonchalans som regeringen visar mot vår grannkommun Oskarshamn, som accepterat att mellanlagret byggts i kommunen men att det därefter ska slutförvaras på ett långsiktigt säkrare sätt. Nu riskerar invånarna i kommunen att straffas för att man under många år tagit ansvar för hanteringen genom att bli sittande med det farliga avfallet i mellanlagret medan regeringen brottas med sin interna beslutsvånda. Oskarshamn har haft goda grunder för att lita på att staten skulle ta sitt ansvar. Redan för 45 år sedan beslutades om den så kallade ”villkorslagen” dvs att utbyggnad av kärnkraften fick ske under förutsättning att slutförvaringen löstes. Allt sedan dess har arbetet varit inriktat på att säkerställa det system som regeringen redan i april 2019 fick underlag för att fatta beslut om och sedan våndats över. När man nu ”under galgen” tvingas till ett beslut på grund av hotande elbrist så lyckas man bara prestera en riskfylld halvmesyr som i bästa fall skjuter problemet några år framåt. 

Oskarshamns kommun har under hela processen, precis som SKB, varit tydliga med att hela ansökan om mellanlager och slutförvaring måste behandlas i sin helhet. Det är även så frågan hanterats både av Mark- och miljödomstolen samt av Strålskyddsmyndigheten. Båda instanserna har klarat av att hantera frågan. Det är bara regeringen och Per Bolund (MP) som misslyckas! Vi delar till fullo Oskarshamns frustration och besvikelse över denna intellektuella och demokratiska härdsmälta.

Genom sitt ställningstagande att endast tillåta en kapacitetsökning av mellanlagret för kärnbränsle och inte klara av att hantera frågan om slutförvaring visar regeringen med Miljöpartiet och Per Bolund i spetsen på sin oförmåga att uppfylla sin uppgift och fatta beslut i denna sannolikt för partiet kontroversiella fråga. Den oförmågan riskerar vi alla att få lida för genom en osäker elförsörjning och en sämre tilltro till statliga löften.

Anders Johansson (C), kommunalråd Mönsterås
Fredrik Lindwall (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordf., Västervik
Jacob Käll (C), kommunalråd, Vimmerby
Lars Rosander (C), kommunalråd, Hultsfred
Stihna Johansson-Evertsson, kommunalråd, Högsby

Ämnen du kan följa