Vi behöver vara tillgängliga dygnet runt på vår fritid

Sjuksköterskorna på medicinavdelning 4 skriver att deras chefer sagt att de måste vara tillgängliga för jobb dygnet runt.

Sjuksköterskorna på medicinavdelning 4 skriver att deras chefer sagt att de måste vara tillgängliga för jobb dygnet runt.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2024-05-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under en lång tid har verksamheten förlitat sig på att ordinarie personal tar extrapass, jobbar på våra raster och förväntas vara tillgängliga på vår fritid. Vårdförbundets konflikt är något som vi hoppas på kommer leda till en förbättring för oss i långa loppet. Under pågående blockad innebär det att vid olöst pass kommer vi bli tvingade att stanna kvar och arbeta. Det finns en stor oro innan man går till sitt arbetspass om man kommer behöva tvingas kvar och jobba hela dagen från 06:30-21:30.

Vi har fått till oss från våra närmaste chefer, som fått direktiv från SKR, att vi nu också behöver vara tillgängliga dygnet runt på vår fritid. Om jobbet ringer när vi är lediga, och vi sätter i system att inte svara i telefon för att undvika att bli inbeordrad, så kommer det finnas skäl för uppsägning. Vi behöver vår lediga tid för återhämtning och ska inte behöva ta extrapass för att verksamheten ska gå runt. 

Det vi vill säga med detta är att verksamheten förlitar sig på att vi ska ta alla dessa extrapass, vilket är en arbetsmodell som inte fungerar i någon annan verksamhet och inte på sjukhuset heller. Det ska inte heller anses vara samhällsfarligt att vi inte orkar ta den där kvällsturen när vi jobbat hela veckan. Det måste finnas tillräckligt med personal på golvet. Finns det någon annan verksamhet som går runt på att alla jobbar övertid?

Innan den nya lagen AB13 trädde i kraft kunde vi lägga våra önskescheman själva och i större utsträckning byta pass med varandra efter eget önskemål, utan att behöva tänka på att få 11 timmars dygnsvila. Nu arbetar vi i “skift” likt industriarbete vilket vi upplever påverkar patientsäkerheten negativt. Efter en ledig helg, måndag morgon, är det ingen i teamet som har arbetat. Ingen känner till patienterna eller vet vad som hänt under helgen. Många sjuksköterskor behöver nu gå ner i arbetstid och orkar inte längre jobba heltid, då det är svårt att få ihop ett hållbart schema med långa veckor och varannan helg.

Vi sjuksköterskor har läst på universitet och har specialistutbildningar, är yrkesskickliga inom våra områden inom verksamheten. Grundlönen för nyanställda, färdiga sjuksköterskor har nu höjts (31.000kr) vilket är bra. Det leder till att våra erfarna sjuksköterskor med flera års mer erfarenhet hamnar på en lägre lön (29.000kr) jämfört med våra nyexaminerade sjuksköterskor. Vi sjuksköterskor älskar vårt arbete, men vi är trötta på att jobba långa dagar i en dålig arbetsmiljö med låga löner om vi jämför med andra yrken som kräver tre års universitetsstudier. Därför står vi bakom denna övertidsblockad med förhoppning om förändring.

Sjuksköterskor på medicinavdelning 4