Vi behöver en Europa-polis för att knäcka gängen

Ulf Nilsson (L) från Västervik är en av undertecknarna av Liberalernas debattartikel där amn föreslår en gemensam Europa-polis i kampen mot gängen.

Ulf Nilsson (L) från Västervik är en av undertecknarna av Liberalernas debattartikel där amn föreslår en gemensam Europa-polis i kampen mot gängen.

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2024-05-31 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens polissamarbete inom EU är alldeles för svagt. Det är helt oacceptabelt att svenska gängkriminella kan gömma sig på den spanska solkusten för att undkomma rättvisan. Skjutningar på öppen gata och sprängningar i bostadsområden är exempel på den eskalerande brottsutvecklingen i Sverige. Stöldligor och medborgare som utsätts för bedrägerier är två andra. Brotten begås av gäng och kriminella nätverk som verkar över nationsgränser.

Redan idag finns EU-uniformerade gränspoliser i form av Frontex som bidrar till att skydda unionens yttre gräns men samtidigt saknas en gemensam polisstyrka för den inre säkerheten. 

Det är en märklig ordning. När det gäller den yttre säkerheten har EU länge insett vikten av samarbete men trots att hotet från den organiserade brottsligheten mot både vår samhällsordning och enskilda individer är stort har alldeles för få velat se vikten av ett stärkt samarbete för att komma till bukt med brottsligheten.

Europol har nyligen släppt en kartläggning av de 821 mest hotfulla kriminella nätverken i Europa. Det handlar om över 25 000 individer som medverkar i nätverken. Över hälften av nätverken är involverade i narkotikasmuggling, och en tredjedel fokuserar på det. Av dessa nätverk kommer 21 från Sverige, där det handlar om narkotikabrott, penningtvätt, stöldligor och vapenbrott.

Det är bara genom mer samarbete med andra länder i EU som vi kan få bukt med gängbrottsligheten. Liberalerna vill därför att EU:s brottsbekämpande samarbete uppgraderas rejält. En Europa-polis, en polisstyrka med mandat att agera över hela EU för att jaga, utreda och gripa brottslingar måste inrättas. Vid sidan av det behövs ett europeiskt brottsregister, en europeisk underrättelsetjänst för att samla in och analysera information om gränsöverskridande brottslighet i realtid och en specialåklagare som spårar brottsvinster utanför EU. Med mer samarbete kommer vi att knäcka gängen.

Maria Björklund Strömberg, ordf (L) Kalmar län 

Joachim Almeke, ordf (L) Kalmar

Tommy Lindström, ordf (L) Öland

Pontus Welin, ordf (L) Oskarshamn

Ola Håkansson, (L) Nybro

Johan Petersson, ordf (L) Torsås

Torbjörn Uddén, ordf (L), Mönsterås

Ulf Nilsson, ordf (L) Västervik