Vem vilseleder vem i tandvårdsbranschen?

Vem vilseleder vem? Tandläkare får visst ta bort rotfyllda tänder!

Enligt debattörerna stämmer inte informationen om att tandläkare inte får dra ut rotfyllda tänder, och de är kritiska till att tandläkare kan vilseledas då informationen är snårig.

Enligt debattörerna stämmer inte informationen om att tandläkare inte får dra ut rotfyllda tänder, och de är kritiska till att tandläkare kan vilseledas då informationen är snårig.

Foto: Tore Meek

Debatt2022-11-19 08:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För många är det omöjligt att hitta en tandläkare som tar bort en rotfylld tand då tandläkare hävdar att det inte är tillåtet. Några sådana förbud har Tandhälsoförbundet (Tf) inte kunnat hitta. När Tf eller enskilda patienter frågar Socialstyrelsen och IVO påstår de också att det inte finns något sådant förbud.

Ändå fortsätter patienter ringa Tf då de inte hittar tandläkare som är villiga att ta bort rotfyllda tänder. Detta trots att patienten önskar det och har besvär av tanden. 

Möjligen har Socialstyrelsen i sina riktlinjer vilselett tandläkarna, eftersom rekommendationerna där är att inflammerade tänder ska rotfyllas och om rotfyllningen misslyckas ska den göras om. 

Tf har varit i kontakt med Socialstyrelsen angående tandvårdens riktlinjer och efter det har det tillkommit en mening om att ett alternativ till rotfyllningar är att extrahera tanden. Men den meningen kan vara svår att hitta och därför behöver Socialstyrelsen förtydliga detta.

Som det nu är vilseleds tandläkaren, vilket leder till att patienten inte får rätt behandling. Patienter som inte får hjälp går i värsta fall kvar med smärta, trötthet med mera. Andra söker tandläkare som trots allt är beredda att ta bort tanden.  I bästa fall hittar de en i Sverige, annars behöver de åka utomlands, till exempel till Tyskland. 

Tf organiserar patienter i tandvården och har som uppgift att bevaka patientens rättigheter och det handlar bland annat om att ha möjlighet att välja vård och behandling.

Därför reagerar vi då en myndighets rekommendationer är vilseledande och tvetydiga!