Varför finns ingen handlingsplan mot självmord?

2021 avslutade 1 505 personer sina liv genom självmord. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner.

Debatt 9 september 2022 07:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebär fyra personer per dag varav en tonåring per vecka. De ungas självmord ökar skrämmande nog i antal. Män är överrepresenterade och står för två tredjedelar av alla självmord och flest självmord sker i gruppen över 85 år.

Unga personers självmord präglas ofta av impulsivitet. När det gäller unga personer har de inte alltid utvecklat sitt konsekvenstänkande och kan nog inte riktigt förstå att självmordet innebär slutet på livet och är oåterkalleligt. Desto viktigare att vi i sjukvården, i skola och socialtjänst tar varje individ på fullaste allvar. Genom att möta varje individ, lyssna, engagera sig och försöka förstå. För att sen kunna hjälpa individen att se lösningar, få en framtidstro och förstå sitt värde som människa. Att fortsätta leva betyder en möjlighet till förändring och förbättring. Där kan vi som vuxna komma in och lära våra barn av våra erfarenheter av livet och även förmedla hur värdefull varje människa är genom att den bara är och finns.

undefined
Män och äldre är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Men även mycket unga människor tar livet av sig. I statistiken finns en tonåring varje vecka.

Kunskap finns om hur man kan jobba förebyggande för att minska antalet självmord. Kommunerna har en viktig roll att spela för att få ner siffran. Bland annat genom att ta fram en handlingsplan för förebygga självmord. Varför finns ingen handlingsplan i Västervik när det gäller självmord? Det är en viktig fråga som riktas till våra politiker. Det måste skapas skyddsnät och samverkan mellan kommunens alla förvaltningar. 

Orsakerna till självmord är ofta många och komplexa. Det är viktigt att man som individ och samhälle lär sig vilka skyddsfaktorer som finns. På ett individuellt plan kan man försöka främja sin hälsa genom regelbunden motion, allsidig kost och god sömn. Hitta aktiviteter som gör att man känner att man har ett meningsfullt liv och är en del av ett sammanhang. På ett samhälleligt plan kan man motverka suicid genom att skapa tillgång till natur med parker och träd. Skapa en miljö som gynnar möten mellan människor som kan leda till goda relationer. I Västervik skulle man till exempel kunna skapa rastgårdar för hundar i anslutning till promenadområden, vilket skulle öka den sociala kontakten mellan hundägare och även vara positivt för andra djurintresserade. 

undefined
En hundrastgård i kommunen kan vara ett sätt att öka den sociala kontakten mellan människor, och i förlängningen stärka den psykiska hälsan, menar skribenten.

Skyddande faktorer är också en god skol- och arbetsmiljö där människor känner sig trygga och inte utsätts för mobbning. Det är viktigt att människor vet var de kan söka professionell hjälp när det behövs och att man också blir mottagen med engagemang och intresse i sjukvården. 

Männen och de äldre behöver uppmärksammas. Ofta kan det finnas en ensamhetsproblematik hos de äldre och avsaknad av KASAM, känsla av sammanhang. Barn och äldre skulle kunna ha mycket glädje av varandra och samarbeten mellan förskola och äldreboende skulle kunna vara ett exempel på nya sätt att angripa problematiken på. Djuren är också en källa till mycket kärlek och närvaro, till exempel genom vårdhundar. De äldre behöver känna sig behövda och lyssnade på. Utifrån deras önskemål ska deras tillvaro formas. De behöver återfå en roll och funktion i vårt samhälle. Och de måste liksom männen veta vart de ska vända sig för att få hjälp och någon som lyssnar på dem. Man behöver inte skämmas för att man inte mår bra psykiskt och det är viktigt och bra att be om hjälp.

På Suicide Zeros hemsida finns digitala föreläsningar Våga Fråga så att fler kan ta till sig av den livsviktiga kunskapen.

Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. 

Tillsammans gör vi skillnad.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Suicidpreventiva dagen: Västerviksborna Maria och Jan-Peter är volontärer • "De har velat fortsätta leva"

Suicidpreventiva dagen: Västerviksborna Maria och Jan-Peter är volontärer • "De har velat fortsätta leva"
Ämnen du kan följa