Västerviks satsning på hållbar mobilitet visar vägen

Västerviks kommun ska till år 2025 införa ny gång- och cykelväg och kollektivtrafikåtgärder på Norrlandsvägen, Stora Trädgårdsgatan och i Stadsparken.

Gång- och cykelsatsningar gör det lättare att avstå bil i vardagen. Att sänka bilarnas hastigheter gör dessutom att fler vågar låta barnen gå och cykla, menar skribenten.

Gång- och cykelsatsningar gör det lättare att avstå bil i vardagen. Att sänka bilarnas hastigheter gör dessutom att fler vågar låta barnen gå och cykla, menar skribenten.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Debatt2023-07-27 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Storgatan ska få gångfartsområde och passager ska hastighetssäkras. En cykelplan ska antas och trafiksäkerhetsdagar hållas på skolorna. Satsningen omfattar 19 miljoner kronor, varav hälften beviljats av statliga Stadsmiljöavtalen.

Detta är angeläget. Gång- och cykelsatsningar gör det lättare att avstå bil i vardagen, och bör göras utifrån ett helhetsperspektiv. Att sänka bilarnas hastigheter gör att fler vågar låta barnen gå och cykla, särskilt när det kombineras med utbildningsinsatser.

Satsningar som dessa hjälper dessutom Sverige att klara 2030-målet 70 procent minskad klimatpåverkan från transporterna jämfört med år 2010. Det stärker vår konkurrenskraft och minskar risken för böter från EU för att vi bommar deras klimatkrav. Därför är det rimligt att staten medfinansierar insatser som dessa, nu och i framtiden.

Men statliga Stadsmiljöavtalen-anslaget nästan halverades i år från 1,45 miljarder kronor till 775 miljoner kronor och sänks år 2024-2025, till 540 miljoner per år för att därefter avskaffas. Klimatklivet som är centralt för näringslivets omställning går samma väg, det sänks år 2025 med 75 procent, till en miljard kronor mot drygt fyra miljarder årligen innan dess. Därtill har miljardstödet till kollektivtrafiken tagits bort, och delfinansieringen för stadsbussar på el stryks nu.

Lika illa är det på efterfrågesidan: Regeringen har rivit upp sjupartiöverenskommelsen om färdmedelsneutrala resebidrag. Istället höjs avdraget för arbetsresor med egen bil till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel till 12 kronor, utom för elbilar. Därtill har regeringen spenderat nästan sju miljarder kronor på att sänka skatten på fossil bensin och diesel, vilket gav 18 respektive 40 öre per liter vid pump. Allt detta gör fossilbilen mer attraktiv på cykelns, kollektivtrafikens och elbilens bekostnad.

Kommunen, dess näringsliv och invånare bör göra gemensam sak med oss i vår uppmaning till regeringen: I den färdplan för klimatet som nu tas fram vill vi se en tydlig satsning på klimatsmarta investeringar för hållbar mobilitet i hela landet.