Västerviks kommun behöver ett nytt styre

Det är värt att påminna om att det offentliga aldrig har några egna pengar. Det är medborgarnas inbetalda skattemedel. Politikerna är därför skyldiga att använda medborgarnas inbetalda skattemedel till medborgarnas bästa.

Debatt2021-03-02 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så är det inte idag i Västerviks kommun under det S-ledda styret. S och deras stödpartier i Västerviks kommun har genom alla år drivit och fortsätter att driva den ansvarslösa invandringspolitik, som lett till att de inbetalda skattemedlen nu inte räcker till för medborgarnas egna behov. 

Samma S-ledda styre har låtit den grova kriminaliteten öka ute i samhället. Ändå säger man nej till SD:s krav om att införa en kommunal vaktstyrka och fler övervakningskameror på offentliga platser.

Samma partier betalar våra undersköterskor bland rikets sämsta löner. Man motsätter sig också SD:s krav på att alla som arbetar i äldreomsorgen ska kunna svenska och att alla ska ha godkänd undersköterskeutbildning. 

Istället har samma partier låtit byråkratin växa ohejdat i kommunen: antalet tillsvidareanställda chefer, handläggare och administratörer i kommunen har sedan 2013 ökat från 242 till 310. 

Sverigedemokraterna vill gå den motsatta vägen: vi vill att medborgarnas inbetalda skattemedel ska användas till medborgarnas bästa. Det är därför som vi motsätter oss ytterligare asylinvandring till Sverige. Vi kräver att alla som redan kommit hit ska lära sig svenska och anpassa sig till det svenska samhället. 

Vi kräver en äldreomsorg där alla som arbetar med de äldre har godkänd undersköterskeutbildning och kan tala god svenska. Vi har i vår budget för Västerviks kommun avsatt 14 miljoner för att höja undersköterskornas löner med i snitt 1 500 kronor i månaden. 

Vi vill se ordning och reda i skolan. Vi vill öka skolans förmåga att ge eleverna förutsättningar att hitta utbildningar som leder till jobb, till exempel genom prao, entreprenörlärande och kontakter med företag. Vi vill förbättra förutsättningarna för skolorna i de kringliggande orterna och på landsbygden. 

Mycket mer av medborgarnas inbetalda skattemedel ska omfördelas till att istället stärka skolan, vården, omsorgen, det som är kommunens skyldighet gentemot medborgarna. 

Västerviks kommun behöver en ny politisk ledning. En politisk ledning som i första hand ser till de egna medborgarnas och skattebetalarnas bästa. Sverigedemokraterna är beredda att efter valet 2022 ta vårt fulla ansvar i denna nya ledning.