Västervik en avstjälpningsplats för vindkraft

Turism, livsmiljö och stora naturvärden hotas av planerade vindkraftverk, tycker skribenterna som nu vill få politikerna att vakna.

Debatt 24 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västervik är en turistkommun av rang inte minst genom en oslagbar skärgård. Kommunen är den till ytan största i södra Sverige med en rik och varierad natur, inte minst i inlandet som delvis är glest befolkat och därmed ger utrymme för ”vildmarksarter” som berguv och tjäder. 

Det är ingen tillfällighet att kommunen hyser cirka 40 par häckande havsörnar och cirka 20 par berguvar.  Det kommer att röra sig många oerfarna ungar av dessa arter i kommunen efter att de blivit flygga och hur många av dessa ska bli vindkraftsoffer?

Både turismen, bofastas livsmiljö och stora naturvärden hotas nu av en industriexploatering i stor skala. Vindkraftsbolag kastar sig över kommunen för att bygga stora cirka 250 m höga monsterkraftverk. Företaget Statkraft har i södra delen av kommunen (Hjorted) velat bygga 36 kraftverk, men tillstånd har nu ”bara” givits för 16 verk, efter ett omfattande inventeringsarbete av Tjust Fågelklubb. Föreningen har överklagat beslutet, som nu ligger hos Mark- och Miljödomstolen. 

Tekniska verken planerar att bygga vindkraftverk väster om Ankarsrum i ett sjörikt område med bland annat häckande storlom och fiskgjuse. Här finns också goda bestånd av tjäder och orre. Liksom Tribbhult är området i stort sett obebyggt och därför slipper Tekniska verken brottas med protester från boende. Närliggande byar kommer dock att påverkas starkt, men där kände man inte alls till planerna, när vi visade karta över området häromdagen. Vi har påtalat att området är totalt olämpligt med tanke på fågellivet, men företaget går vidare med vindmätningar och nu MKB-inventeringar. Risken är att om man inte stoppar planerna tidigt, tycker man att man måste gå vidare på grund av de investeringar som gjorts.

I nordvästra delen av kommunen runt sjön Spillen planerar statliga Vattenfall ytterligare vindkraft. Även här handlar det om ett glesbefolkat område med stora möjligheter att uppleva vildmarksnatur. Området besöks flitigt av fågelklubbens medlemmar med god chans att få uppleva sparvuggla, pärluggla och till och med lappuggla. Den senare har setts flera gånger i området och en misstänkt häckning noterades 2019. En säker och lyckosam häckning konstaterades några år tidigare söder om det tänkta kraftverksområdet. Tjäder och järpe är två andra arter som man har möjlighet att få se här. Kungsörn ses årligen och området är kanske kommunens troligaste för etablering av häckande kungsörn.

Som om det inte vore nog med dessa mardrömslika projekt, ryktas det om planer att bygga vindkraft vid Överum! I södra delen av kommunen finns dessutom redan beviljade tillstånd för kraftverk i Lebo och Lervik. Vad är nästa projekt? Om dessa planer blir verklighet är det nog inte möjligt att slippa se dessa jättemonster på många ställen i kommunen, om ens något.

Tjust Fågelklubb har hittills varit ganska ensamt om att kämpa mot omvandlingen av naturen till ett industrilandskap. Bland annat var vårt arbete avgörande för att det inte nu står vindkraftverk på södra sidan av Syrsan öster om Helgenäs. Nu verkar fler och fler inse vidden av den katastrof som hotar. Det är dags även för politikerna i Västervik att inse vad det handlar om och utnyttja det kommunala vetot. Ett veto som för övrigt riskerar att avskaffas efter vindkraftslobbyns envetna påtryckningar. 

Politiker i Västervik – vakna upp!


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debatt: Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Ny vändning – det blir vindkraft i Tribbhult

Ny vändning – det blir vindkraft i Tribbhult
Visa fler