Västervik – blågrön stad och kommun

I vår attraktivitet som kommun är vår natur, vår miljö och vårt hållbarhetsarbete mycket viktigt. Vårt läge vid Östersjön innebär både stora möjligheter för olika former av turism och ett stort ansvar för miljön.

Blått och grönt är framtidens Västervik, menar debattören. "Med kombinationen fantastisk skärgård och grönskande samhällen har vi alla förutsättningar att öka attraktionskraften."

Blått och grönt är framtidens Västervik, menar debattören. "Med kombinationen fantastisk skärgård och grönskande samhällen har vi alla förutsättningar att öka attraktionskraften."

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2022-08-04 06:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns långsiktiga humanekonomiska vinster med satsningar på att utveckla grönområden, nya parkområden, bostadsnära gröna oaser och koloniträdgårdar – allt för att höja livskvalitet och välbefinnande hos befolkning och besökare. Framtidens städer är gröna!

Liberalerna har under lång tid drivit på det arbetet med fokus på havsmiljön och Östersjön. Vi tycker att den ”blå vision” som finns i kommunens Vision 2030 ska vara en viktig del i allt kommunens arbete och kommunikation: ”Västerviks kommun är drivande i det gemensamma arbetet att skapa och bevara en levande Östersjö med ekosystem och livsmiljö i balans”. 

Lika länge har vi drivit på och kommit med förslag för att skydda men också tillgängliggöra vår unika och skyddsvärda biologiska mångfald. Några av de tydligaste resultaten av liberalernas arbete och förslag är naturum Västervik (med fokus på Östersjön), beläget på Kulbacken, och det stadsnära naturreservat som håller på att inrättas vid Tändsticksberget, Kulbacken, Lögarbergen och närliggande områden.

Framtidens Västervik är både Blått och Grönt! Med kombinationen fantastisk skärgård och grönskande samhällen med parker, koloniområden och naturreservat, och att vi är framåtskridande visionära i vårt hållbarhetsarbete, har vi alla förutsättningar att öka attraktionskraften som bostads-, etablerings- och besökskommun.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta vara pådrivande och en lokal politisk garant för ett aktivt naturvårds- och havsmiljöarbete och ett hållbarhetsarbete som märks och ger resultat. Det gör vi bland annat genom att:

• Bevaka och driva på så att det stadsnära naturreservatets båda etapper vid Tändsticksberget, Kulbacken och Lögarbergen genomförs och blir verklighet.

• Säkra naturum Västerviks funktion och utveckling.

• Fortsätta arbeta för att hav- och vattenanknuten forskning och högre utbildning kopplas till naturum, Campus och vår kommun.

• Göra särskilda satsningar för att företag i den blå ekonomin ska upptäcka och satsa i Västerviks kommun.

• Stärka kommunens varumärke med vår blå vision för ett levande Östersjön.

• Ha med miljöhänsyn i alla beslut på alla nivåer.