Vart tog bondförnuftet vägen?

Förr i tiden kallade vi den person som hade sunt bondförnuft för klok. Motsatsen till epitetet bondförnuft är enligt dagens ordböcker dårskap och vanvett! Starka ord, men det ligger något i dem.

Debatt 22 december 2021 05:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bondförnuft är en egenskap som i dessa dagar tyvärr alltför ofta saknas hos de som har makten. Många samhällsviktiga beslut verkar i stället tas grundade på politiska agendor, personliga åsikter eller ekonomisk vinning. Det verkar heller inte råda något samband mellan klokhet och intelligens. Den mest intelligente personen kan komma med de mest okloka förslagen till beslut. Och komma undan med det!

Jag är inte den som kan bedöma vad som är kloka eller inte kloka beslut, men i många fall är det så uppenbart att vissa beslut är i total avsaknad av det vi en gång i tiden kallade sunt bondförnuft.

Några exempel:

• Är det klokt att satsa miljarder på Tjustbanan, den föråldrade järnvägen mellan Västervik och Linköping, när det endast är i snitt 10 personer per tåg som åker över länsgränsen? När de nyinköpta tågen kommer i drift 2025 lär det vara ännu billigare, snabbare och miljövänligare att resa med buss eller bil till Linköping och till Stockholm via Norrköping. Detta med tanke den snabba utvecklingen av både små, medelstora och stora alternativa miljövänliga fordon som pågår och en förbättrad väg 35 och E 22.

• Är det klokt att bygga en södra infart till Västervik när det är både bättre, enklare och billigare att bredda den befintliga infarten? Detta då denna nya infart inte ger någon direkt tidsvinst och därmed inte heller någon klar miljöförbättring. Så varför investera miljarder?

• Är det klokt att inte bygga en solcellspark på Västerviks flygplats och samtidigt förbereda för den kommande trafiken med elflyg. Kalmar flygplats har redan börjat investera i solceller och fler av länets flygplatser lär följa efter. Elflyg för inrikesflyg, med minskade resekostnader, kommer enligt expertisen troligen att vara kommersiellt tillgängligt redan inom fem år.

• Är det klokt att satsa på ny kärnkraft när kärnkraften varken är förnyelsebar eller fossilfri. Kärnkraften är inte heller planerbar genom återkommande oplanerade längre och kortare driftstopp. Redan idag är el från ny kärnkraft två till tre gånger så dyr som havsbaserad vindkraft eller el producerad av solceller. Många förespråkare av ny kärnkraft agerar också som om de hade en sektliknande agenda där själva sanningen är satt på undantag. Märkligt!

Så var har vår klokhet, vårt sunda bondförnuft egentligen tagit vägen? Kanske försvann den i och med att vi avvecklade bondesamhället!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa