Vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över

Svenskt lantbruk ligger i framkant, poängterar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett svar till Emma Rung, vd på KRAV.

"Som landsbygdsminister förstår jag KRAV:s önskan om att Sverige ska visa upp det svenska lantbruket som ett gott exempel inom EU under det svenska ordförandeskapet. Vi ligger i framkant och vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över", skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

"Som landsbygdsminister förstår jag KRAV:s önskan om att Sverige ska visa upp det svenska lantbruket som ett gott exempel inom EU under det svenska ordförandeskapet. Vi ligger i framkant och vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över", skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-03-09 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på KRAV:s debattartikel ”Använd ordförandeskapet för att lyfta ekoproduktionen” den 19 januari.

Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet.

Regeringen lanserade i början av februari arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0 som bland annat syftar till att stärka andelen svenskproducerade livsmedel. För att kunna uppnå det behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet. 

I arbetet med att utveckla och skala upp svenskproducerat behövs både konventionella såväl som ekologiska lantbrukare. Ekologiskt och konventionellt samverkar och produktionssätten kan lära av varandra för att uppnå en mer hållbar produktion. 

Utgångspunkten för ett hållbart lantbruk är att hänsyn ska tas till alla tre hållbarhetsaspekter: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Regeringen har därför ambitiösa satsningar på miljöersättningar till jordbruket och det finns även miljöersättningar för alla produktionsinriktningar. Bland annat satsar regeringen omkring 600 Mkr årligen på ekologisk produktion, varav 550 Mkr av dessa är på miljöersättningar.

Som landsbygdsminister förstår jag KRAV:s önskan om att Sverige ska visa upp det svenska lantbruket som ett gott exempel inom EU under det svenska ordförandeskapet. Vi ligger i framkant och vårt hållbara lantbruk är något att vara stolt över. Med det sagt vill jag understryka att jag, vid varje tillfälle som ges, lyfter det viktiga svenska lantbruket i mitt arbete inom EU.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).