Varselbudget eller ansvarstagande?

Alternativen på regionfullmäktige: En varselbudget, ett tilläggsförslag och en ansvarstagande budget.

Tuffa tider i Regionsverige, men SCV-majoriteten menar att de har en ansvarstagande budget, utan vårdvarsel.

Tuffa tider i Regionsverige, men SCV-majoriteten menar att de har en ansvarstagande budget, utan vårdvarsel.

Foto: Karin Hertz

Debatt2023-11-22 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 22 och 23 november samlas regionfullmäktige för att vrida och vända på budgetförslagen och slutligen besluta om en budget för 2024. Det görs i ett läge där hela Regionsverige står inför stora utmaningar. SKR:s bedömning för 2024 visar att landets regioner går mot ett underskott på 20 miljarder kronor. Samtidigt läser vi om storvarsel i vårdsektorn. Med SCV-majoritetens ansvarstagande budget blir det inga vårdvarsel eller extrema kapningar av verksamheten. 

I vårt Region Kalmar län finns mycket som vi ska hålla hårt i. Bland de bästa småsjukhusen, högst förtroende för hälso- och sjukvården, högst andel som anser sig ha tillgång till den vård de behöver samt bäst tillgång till vårdplatser, bara för att nämna några av resultaten. 

Att det kommer bli en tuff tid framöver är det dock ingen tvekan om. Särskilt utmanande blir det när stödet från SD och regeringen är svagt. De resurser som SD och regeringen skakat fram är alldeles för lite och alldeles för riktat. Det är på tok för många administrationskrävande förordningar som innebär att pinnar ska räknas och rapporteras till Stockholm. I deras iver att genom förordningar dirigera landets självstyrande regioner kontrollerar SD och regeringen ihjäl verksamheter. Vi tycks ha fått en adminregering. 

Därför blir vägen framåt för vårt län och vilket budgetbeslut som tas på kommande regionfullmäktige än viktigare. För att möta upp framtidens utmaningar står vi inför tre alternativ: 

  • En varselbudget från SD som strösslar med de bruna avskedskuverten, fullständigt ödelägger arbetet med den gröna omställningen, och genomför en kulturslakt i vårt län.
  • Ett tilläggsförslag från M/KD där man instämmer med SCV-majoritetens prioriteringar, men föreslår ytterligare satsningar helt utan finansiell presentation eller uppbackning. Ett förslag som består till åtminstone hälften av administrationskrävande utredningar och vore helt omöjligt att styra vår region på.
  • Och så har vi SCV-majoritetens ansvarstagande budget. En budget som ska ta oss genom den rådande krisen utan att behöva genomföra några personalhyvlingar eller behöva sänka kvalitén på Sveriges bästa hälso- och sjukvård.

Det finns enligt oss i SCV-majoriteten endast ett alternativ som kan ge vårt län goda möjligheter till att fortsätta nå toppresultat. Men även med SCV-majoritetens ansvarsfulla budget kommer det bli en tuff tid framöver, det kommer vi inte ifrån. Det kommer kräva att vi effektiviserar och drar nytta av de digitala framsteg som finns i syfte att nyttja de resurser som vi har på bästa sätt. Samtidigt måste vi hålla i investeringarna i våra verksamheter och framtidens lokaler. Exempelvis MR-kamera på Västerviks sjukhus, ny försörjningsbyggnad på Oskarshamns sjukhus och regionövergripande serverhall vid Länssjukhuset i Kalmar. 

I vår budget och plan gör vi i SCV-majoriteten även det vi kan i regeringens motvind för att säkra hållbarheten i regionens verksamheter, livsmedelsförsörjningen och utvecklingen i länet samt att energieffektivisera Region Kalmar län.

I SCV-majoriteten kommer vi fortsätta att kämpa för ett tryggt Region Kalmar län för alla att bo, leva och utvecklas i. Med en seriös och ansvarstagande budget i ryggen kommer vi fortsätta att säkra upp regionens verksamheter och skapa förutsättningar att fortsätta nå resultat i toppklass. Varje dag ska vår region bli lite bättre.