Värna strandskyddet och allemansrätten

Det rörliga friluftslivet är en viktig i del i vår vardag.

Skribenten värnar om det rörliga friluftslivet, och fortsatta möjligheter att kunna lägga till med båten i en skyddad vik.

Skribenten värnar om det rörliga friluftslivet, och fortsatta möjligheter att kunna lägga till med båten i en skyddad vik.

Foto: Privat

Debatt2021-05-18 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi tar det som en självklarhet att gå ut och vandra i naturen, lägga till med båten i en skyddad vik, kanske kajakpaddling i våra vackra skärgårdar med mera. 

Nu har man genom en rad motioner i riksdagen börjat titta på möjligheterna att luckra upp reglerna för strandskyddet.Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. Även oppositionspartierna hakar på trenden att se över strandskyddet genom en rad motioner i riksdagen. Man har kommit överens om att strandskyddet ska göras om i grunden vilket ska underlätta att bygga strandnära i skärgårdarna och i landsbygdsområden. Som läget ser ut i dag tillåts kommuner att bygga i strandnära lägen med otaliga dispenser som beviljas år efter år. Tittar man på de dispenser som har givits så kan man konstatera att det är i skärgårdarna på ost- och västkusten som det genom gällande lagstiftningen skett utökat ianspråkstagande av mark i tillgängliga strandområden.

Vi som vistats i skärgårdarna, vare sig det är med egen båt eller kajakpaddling eller att vandra längs med stränder, värnar om det rörliga friluftslivet, att ta sig över fjärdar eller ankring, tältning i en stilla naturhamn. 

Ett rörligt friluftsliv i skärgårdarna gynnar inte bara utövarna utan också de som har sin utkomst av det rörliga friluftslivet. Motionerna i riksdagen har med få ordalag beskrivit konsekvenserna eller helt utelämnat vad som händer om man begränsar allmänhetens tillgång till strandområden, men samtidigt sker frikostiga dispenser för enskilda attraktiva områden.

Svenska Kryssarklubben SXK skriver i en debattartikel att lagstiftningen som nu ska tas fram är otillräcklig med otaliga dispenser och inskränkningar. ”SXK vill att lagtexten skärps för att ge plats för båtlivet”.

I förlagan till motionerna (det finns flera) så vill man att den kommunala vetorätten ska stärkas och få så lite inblandning som möjligt från respektive länsstyrelser. Det kanske är hoppfullt för dem som har sin utkomst i skärgårdarna. Många har uppfattat länsstyrelsernas synpunkter och förbud i en rad kommunala frågor rörande strandnära bebyggelse som hämmande av utvecklingen i skärgårdarna.

Det är behövligt att se över lagstiftningen men det får inte vara på bekostnad av och kanske långsiktiga spänningar mellan markägare med olika särintressen.

Potentialen är stor när man ska dra nytta av naturens möjligheter som av hävd finns i Sverige jag avunds inte de som skall omforma denna lag som av generationer av svenska folket har sett som en självklarhet, allemansrätten.