Varför så svårt att peka med hela handen?

Varför ska det vara så svårt för våra partier att gemensamt peka med hela handen? Följande beslut borde vara självklara att ta för alla partier oavsett ideologi.

Att lägga ner Tjustbanan är rimligt, då den är en alltför stor belastning både miljömässigt och ekonomiskt, anser skribenterna.

Att lägga ner Tjustbanan är rimligt, då den är en alltför stor belastning både miljömässigt och ekonomiskt, anser skribenterna.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-09-11 15:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.
  1. Bygg om väg 35 mellan Överum och Åtvidaberg till Trafikverkets nya typ av 90 km/h väg med omkörningsfält som också ger utrymme för en trygg cykelfärd. Då kan bussar, lastbilar och personbilar på ett miljövänligt sätt hålla samma hastighet och långsamtgående fordon lätt passeras. En dylik 90-väg kan i princip påbörjas relativt snart och göras i etapper. En 100 km/h väg med mitträcke och 2+1-filer blir dubbelt så kostsam att bygga samt betydligt dyrare i underhåll. En 100-väg kräver även stora utredningsresurser som resulterar i många års väntan för färdigställande av utbyggnaden. Hör gärna med Trafikverket och varför inte även Västervik Framåt om hur de ser på denna fråga!
  2. Lägg snarast ned Tjustbanan. Inte för att tåg normalt är något negativt, men i detta fall är vår tågbana både en mycket stor miljömässig och ekonomisk negativ belastning. Den har en uråldrig sträckning vilket gör restiden alltför lång och det är därmed alltför dyrt att modernisera banan och att ta moderna tåg i drift. En utvecklad och förbättrad väg 35 kommer att göra kollektivtrafik med buss ännu mycket mer miljövänligt och inte minst mer ekonomiskt uthålligt försvarbart än en fortsatt tågtrafik på Tjustbanan. (Tilläggas kan också att om man frågar KLT så anser de att en nedläggning av Tjustbanan skulle frigöra mycket stora resurser för en utökad och förbättrad kollektivtrafik i hela länet.)
  3.  Sluta processa om området kring flygplatsen. Kommunen bör köpa marken och göra en detaljplan för lämplig verksamhet kring en flygplats med reguljär trafik med elflyg. Reguljärt elflyg är här inom några få år och då bör Västervik vara med på ”tåget”. Förse flygplatsen med en solcellspark och batterikapacitet för snabbladdning av elflygplan. Dessa stationer har mycket hög snabbladdningskapacitet och kan även användas för laddning av eldrivna lastbilar och bussar. Redan 2026 kommer elflyg att börja trafikera Kalmar–Stockholm enligt branschen. Detta med flygplan med plats för 19 passagerare och med en prissättning som motsvarar nuvarande priser enligt Vattenfall och Kalmar flygplatsledning.
  4. Stoppa omgående utredandet och mångmiljoninvesteringarna avseende ensSödra infart. Satsa i stället på att bredda och bygga om vår befintliga infart. Fråga gärna Trafikverket, de har i denna fråga en solklar uppfattning.

Så som sagt, varför ska det vara så svårt för våra partier att gemensamt peka med hela handen och ta beslut som borde vara självklara för alla partier oavsett ideologi?