Varför dröjer nya konstgräsplanen?

Konstgräsplanen på Bökensved håller inte måttet och nu befarar Västerviks fotbollsföreningar att de ska få vänta längre än förväntat på att en ny ska byggas.
Konstgräsplanen på Bökensved håller inte måttet och nu befarar Västerviks fotbollsföreningar att de ska få vänta längre än förväntat på att en ny ska byggas.

Öppet brev till kommunstyrelsen i Västerviks kommun.

Debatt 13 februari 2023 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I flera års tid har alla fotbollsutövare i Västerviks kommun väntat på att få en uppdaterad konstgräsplan att träna på. Dagens konstgräsplan på Bökensved är sliten, lappad och lagad och i ett sådant skick det är farligt att spela på den. Många motståndarlag tvekar inför att komma till Västervik och spela match på underlaget. Först berodde förseningen på att upphandlingen av nytt konstgräs överklagats. Under 2022 har fotbollsföreningarna i Västerviks stad träffat kommunen och Bostadsbolaget för att diskutera ny placering av konstgräsplanen, eftersom den nya ishockeyarenan delvis kommer att placeras där den nuvarande konstgräsplanen ligger. Ny placering av konstgräsplanen bestämdes under hösten till Karstorp och Bostadsbolaget skulle sätta igång upphandlingen. Men plötsligt tystnade allt och inget händer. 

I kontakt med Bostadsbolaget i början av februari 2023 har vi fått till oss att allt har pausats på order av högsta kommunledningen i avvaktan på vad som händer med den nya ishockeyarenan och upphandlingen av densamma. Vi kan inte förstå hur byggnationen av ishockeyarenan kan stoppa upp bygget av den nya konstgräsplanen på Karstorp. Om inte upphandling och byggnation av den nya konstgräsplanen kommer igång inom kort är vi starkt oroade över att Västervik kommer att stå utan tränings- och matchmöjligheter på konstgräs när väl bygget av ishockeyarenan startar och konstgräsplanen på Bökensved rivs. 

Om bygget av ishallen hade följt den ursprungliga tidplanen, med byggstart hösten 2022, hade vi stått helt utan konstgräs i Västervik i minst en säsong, eftersom planering för en ny konstgräsplan inte ens hade påbörjats. När vi påpekade det orimliga i detta vid möte med kommunen och Bostadsbolaget fick vi till svar att det finns en konstgräsplan i Loftahammar vi kan använda. Vi anser att det är orimligt ur så många aspekter (miljöaspekten, transportkostnader, kapacitet för alla lag att få träningstider, omöjligt för ungdomarna att hinna till sin träningstid som brukar starta klockan 16, etc.) att ens överväga att alla kommunens lag ska träna och spela matcher i Loftahammar under en eller flera säsonger. Det handlar om många hundra spelare, både på senior- och ungdomssidan, som använder konstgräset i Västervik flera gånger i veckan. Eftersom gräsplanerna inte är spelbara förrän i maj så är vi helt beroende av att träna och spela match på konstgräs under våren, även för seriespel. Ska vi kunna ha en seriös fotbollsverksamhet i Västerviks kommun måste det också vara möjligt att träna på hösten, vintern och våren på konstgräset när inte gräsplanerna är speldugliga.

Fotbollen är Sveriges största idrott och spelar en oerhört viktig roll för barn och ungdomar och för integrationen i kommunen. Men i Västervik har träningsmöjligheterna stora delar av året varit undermåliga på grund av att det bara finns en konstgräsyta i centralorten med ett sedan länge utdömt underlag. På grund av den stora hallbristen i kommunen är det omöjligt att få annat än strötider för fotbollslagen i våra större idrottshallar. 

Västerviks FF, IFK Västervik och Västervik Dam vill ha besked hur kommunen tänker i den här frågan. Tycker Västerviks kommun att det är rimligt att samtliga utövare av fotboll i kommunen hänvisas till konstgräsplanen i Loftahammar en stor del av året? Hur ser tidplanen ut för en ny konstgräsplan i Västerviks centralort? Vi anser att det är dags att agera nu så att vi inte hamnar i en situation där konstgräset på Bökensved rivs till förmån för en ishockeyarena utan att det finns en ny konstgräsplan på plats!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa