Varför avvecklas Bostadsbolagets fordonservice?

Högermajoriteten i Västerviks kommun har i sitt senaste budgetförslag gett Västerviks Bostads AB i uppdrag att "avveckla verksamheten kring fordonsservice under 2025". Som fackligt förtroendevald på Västerviks Bostads AB ser jag mycket negativt på detta beslut.

Förslaget att upphandla kommunens fordonsservice riskerar att slå hårt mot Bostadsbolaget, menar debattören, som är kritisk mot förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M) bemöter kritiken.

Förslaget att upphandla kommunens fordonsservice riskerar att slå hårt mot Bostadsbolaget, menar debattören, som är kritisk mot förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M) bemöter kritiken.

Foto: VT/Montage

Debatt2024-06-11 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har redan sett konsekvenserna av liknande privatiseringar. När skötseln av gator och parker privatiserades blev resultatet ökade kostnader och kraftigt försämrad service. Vi har nog alla märkt av skillnaden på snöröjningen de senaste åren. Vi riskerar nu att upprepa samma oekonomiska misstag med fordonsservicen. Det är oansvarigt att inte lära av tidigare erfarenheter, särskilt när det handlar om kommuninvånarnas skattepengar. Tyvärr har vi inte fått någon utredning innan beslutet, så jag kan bara anta att det kommer att bli kostsammare för kommunen när man måste upphandla däckbyte, reparationer och biltvätt hos olika aktörer för kommunens drygt 400 fordon.

 

undefined
Förslaget att upphandla kommunens fordonsservice riskerar att slå hårt mot Bostadsbolaget, menar debattören, som är kritisk mot förslaget.

När skötseln av gator och parker privatiserades gavs Västerviks Miljö och Energi åtminstone möjlighet att lämna anbud. Den här chansen förvägras Västerviks Bostads AB. Varför?

Att lägga ett sådant uppdrag i kommunens budget istället för att låta styrelsen sköta sitt arbete underminerar styrelsens roll och ansvar och visar en brist på respekt för de strukturer som finns för kommunala bolag.

Om inte en utredning, så vore i alla fall en förklaring välkommen när man tar ett beslut som kommer att leda till uppsägningar och med stor sannolikhet ökade kostnader för övriga kommunala verksamheter.

Felix Nilsson, huvudskyddsombud på VBAB

undefined
Harald Hjalmarsson (M), kommunalråd, svarar på kritiken från Bostadsbolagets huvudskyddsombud.

Svar från Harald Hjalmarsson (M):

Svaret är lika kort som enkelt.

Både skötseln av gator och parker som den förra majoriteten beslutade att konkurrensutsätta och i det här fallet vad det gäller fordonsservice så är det helt enkelt regelverket (Teckal) som ligger bakom. Man kan säkert göra det till en politisk fråga men i båda dom här fallen så är det alltså att kommunen ska leva upp till lagstiftningen. 

För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriva mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Verksamheten ska alltså huvudsakligen utövas åt den upphandlande myndigheten som utövar kontrollen. 

I detta fallet så har inte kommunen 80 procent av Bostadsbolagets verksamhet vilket betyder att kommunens fordonsservice ska upphandlas.

Om Västerviks Bostads AB väljer att lämna anbud avgör bolagets styrelse.

Harald Hjalmarsson