Vårdförbundet: Vi är ingen ekonomisk krockkudde

Den 31 mars satte parterna inom industrin det så kallade ”märket” för 2023, vilket innebär löneökningar om 4,1 procent i år och 3,3 procent 2024. Vårdförbundets löneavtal från 2022 är sifferlöst, vilket innebär att parterna ska förhandla lönenivåerna lokalt.

Vårdförbundets avtal är sifferlöst, vilket innebär att lönenivåerna ska förhandlas lokalt. Något som oroar representanter från facket.

Vårdförbundets avtal är sifferlöst, vilket innebär att lönenivåerna ska förhandlas lokalt. Något som oroar representanter från facket.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2023-04-24 06:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu nås Vårdförbundet av signaler om att arbetsgivarna erbjuder löneökningar långt under märket. Detta är oansvarigt och ett hån mot de personalgrupper som hälso- och sjukvården redan har brist på. Regeringen måste göra sin del för att säkerställa att kommuner och regioner har resurser att behålla viktiga bristyrken så att vi inte gör en dålig situation värre.  

Det är ett tufft ekonomiskt läge för alla just nu, men vår partsmodell visar styrka genom att både arbetsgivare och fackförbund tar ett långsiktigt ansvar. Vårdförbundets centrala avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona förra året hade just detta långsiktiga perspektiv. Avtalet hade fokus på vårdens kompetensförsörjning, arbetsmiljö och att lönerna ska förhandlas lokalt.
När vi i Vårdförbundet i Kalmar län går in i lokala löneförhandlingar med region och kommuner ska vi inte behöva möta arbetsgivare som pekar på låga uppräkningar i budgeten.

Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för välutbildade personalgrupper som lätt kan få jobb hos andra arbetsgivare, både offentliga och privata. Det handlar om personalgrupper som arbetsgivaren redan pressat till max på grund av deras lojalitet med kollegor och patienter. De orkar inte mer nu. De går ner på deltid. De säger upp sig. Att pressa en underbemannad personalgrupp till det yttersta innebär risker för deras hälsa. Arbetsmiljöverket gör en stor genomgång av akutsjukhusen efter många anmälningar angående arbetsmiljön. Regionen behöver inte vänta på slutsatserna utan kan agera nu för att krav och resurser ska komma i balans.
Då är det inte läge att dessutom erbjuda dem en sämre löneutveckling än resten av arbetsmarknaden! Arbetsgivarna i sin tur måste ta ansvar för att det finns rätt kompetens på rätt plats för att ge en god och säker vård till invånarna.  

Ett sifferlöst avtal är inte en krockkudde i dåliga tider, det är ett ansvar att förvalta.

Mari Eklind,
ordförande och huvudskyddsombud,
Vårdförbundet avdelning Kalmar län