Vårdförbundet: Därför är vi i konflikt

63 000 anställda i regionerna har nu slutat jobba övertid sedan blockaden sattes in.

63 000 anställda i regionerna har nu slutat jobba övertid sedan blockaden sattes in.

Foto: Hanna Mi Jakobsson

Debatt2024-05-03 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdförbundets medlemmar i regionerna är i konflikt. I praktiken innebär det att 63 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inte jobbar övertid eller mertid och att arbetsgivaren Region Kalmar inte kan genomföra nyanställningar av de yrkesgrupper som omfattas. En konflikt är en sista åtgärd. Att vi ändå är där beror på att vi inte har fått gehör för våra krav i avtalsrörelsen. Vi vill ha en långsiktig lösning med en stegvis arbetstidsförkortning, vi vill ha hållbara scheman och en god löneutveckling. Fullt rimliga krav, anser vi. Men det anser inte arbetsgivaren.

SKR hävdar att det är för dyrt att korta arbetstiden. Beräkningarna de presenterar är fel. Vi yrkar inte på kortare arbetstid för hela välfärdssektorn utan för våra grupper. Och det finns ett pris redan idag och det är våra medlemmar som betalar med hälsan eller med den egna plånboken.

Bakgrunden till våra krav är att det blivit allt tuffare att arbeta i vården. Våra yrkesgrupper var tidigare friska, nu är de bland de sjukaste. 30 procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid, många för att få mer vila och återhämtning. Priset de får betala för den egna hälsan är lägre livslön och pension. Deltidsarbetet kostar en sjuksköterska runt 7 miljoner under ett helt yrkesliv. Fyra av tio unga tror inte att de kommer stanna i vården resten av yrkeslivet.

Den viktigaste frågan för medlemmarna är sänkt veckoarbetstid. Många kan tänka sig att gå upp i heltid om den kortas. Att vi yrkar på en stegvis sänkning är alltså en långsiktigt hållbar lösning för att få fler att jobba mer och stanna i yrket.

Men arbetsgivaren vill istället att vi ska jobba ännu mer. Våra yrkesgrupper jobbade omkring 3 miljoner timmar övertid inom regionerna förra året, Det är knappt 9000 timmar om dagen och motsvarar runt 1 800 heltidsarbetande kollegor. Var tredje medlem jobbar regelbundet övertid. Det visar tydligt på systemfelet i svensk hälso- och sjukvård. Regionerna överutnyttjar medarbetarna.

Som avdelningsordförande för Vårdförbundet avdelning Kalmar har jag flera gånger den senaste tiden fått frågan hur patienterna drabbas under en konflikt. Svaret är att jag som legitimerad har ansvar för patienten framför mig, då tar jag ansvar. Men politiken har ansvar för att befolkningen har tillgång till en god hälso- och sjukvård.

Sjukvården kan inte längre baseras på att vi jobbar miljontals timmar övertid och vi tänker inte längre betala med vår eller patienternas hälsa. Vi vill rädda sjukvården. Vill regionerna och SKR också det måste de börja lyssna på vårdens medarbetare och ge oss kortare arbetstid.