Vårdens hjältar måste också kunna lita på Sverige

Under det gångna året har det upprepats som ett mantra; hur tacksamma vi är över de insatser som gjorts och görs i vården och omsorgen. Utan dessa enastående insatser för sjuka skulle situationen för dem varit än värre.

Debatt 24 december 2021 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men, som också har påpekats, det räcker inte att vara tacksam, att applådera sjukvårdspersonal eller berömma dem i TV. Nu när den stora merparten av oss går på en efterlängtad ledighet måste vi skänka inte bara en tanke till dem som håller sjukhus och äldreboenden öppna. Nu är det dags att se till att personalens arbetsvillkor förbättras!  

Kristdemokraterna var redan i pandemins inledning drivande för den reform som syftar till att antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka, till att öka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen och stimulera om- och nybyggnation av särskilda boenden och bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Kristdemokraterna vill också minska förekomsten av delade turer och ge äldreomsorgens chefer ett rimligt chefsansvar. Det skapar kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer, förtroende och tillit mellan den äldre och personalen. Bara så kan vi uppnå god kvalitet i äldreomsorgen.

Sjuksköterskorna och undersköterskor är ovärderliga för att säkerställa en god vårdkvalitet och de måste få fokusera på vården. Vi ser därför väldigt positivt på vårdserviceteam som kan avlasta från arbetsuppgifter som inte kräver en längre vårdutbildning. Arbetsledningen måste förbättras genom ledarskapsutbildning och vi vill ge sjuksköterskor bättre möjlighet till specialistutbildning. Specialistutbildning för sjuksköterskor ska vara betald och finnas på lika villkor i hela landet. Detsamma gäller för barnmorskor.  

När du är som svagast ska samhället vara som starkast, men hjältarna i välfärden som upprätthåller denna trygghet måste också kunna lita på Sverige. Det är dags att ge tillbaka till dem som givit mer än vad som rimligen kan förväntas. Det är dags att göra vård och omsorg till arbetsplatser som är attraktiva att utbilda sig till, jobba i och stanna kvar i.

Ebba Busch, partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott (KD)
Maud Ärlebrant, Västervik, ledamot socialnämnden och regionfullmäktige (KD)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa