Våra vårdsatsningar en trygghet för framtiden

Angelica Katsanidou (S), Karin Helmersson (C), Johanna Wyckman (L) radar upp satsningar i regionen under den senaste mandatperioden, satsningar och reformer som de menar är exempel på ett starkt ledarskap under den senaste mandatperioden.
Angelica Katsanidou (S), Karin Helmersson (C), Johanna Wyckman (L) radar upp satsningar i regionen under den senaste mandatperioden, satsningar och reformer som de menar är exempel på ett starkt ledarskap under den senaste mandatperioden.

När Länsunionen (S, C och L) bildades 2018 handlade det om att skapa en stabil och handlingskraftig majoritet som tillsammans kunde stå för öppenhet och jämställdhet. Vi lade då en gemensam reformagenda som vi arbetat utifrån och steg för steg uppnått.

Debatt 16 juni 2022 06:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grunden för alla reformer i Region Kalmar län är ordning och reda i ekonomin. Under den här mandatperioden har samtliga investeringar finansierats med egna medel och resultaten har varit stabila. Investeringarna rör sig bland annat om nybyggnation för specialistpsykiatri i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, ny magnetröntgen i Oskarshamn, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling på Länssjukhuset och ombyggnation av neonatal i Västervik. Kort sagt har vi sett till att satsa rejält på framtidens hälso- och sjukvård. 

Det märks särskilt på resultaten som medarbetarna inom vården uppnått. Vi har landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården, sjukhusen och hälsocentralerna. Vi når toppresultat när Dagens Medicin ska ranka sjukhus, vi har årets bästa AT-ort enligt Sveriges läkarförbund och bäst tillgänglighetssiffor enligt nationella patientenkäten. Listan över medarbetarnas insatser kan göras lång, men Läkartidningens medicinska redaktör sammanfattade det bra, ”Regionpolitiker som vill ge sina väljare en bra sjukvård vänder lämpligen blicken mot ett gott och uppfordrande exempel – Region Kalmar län… Är man bäst bland de allra bästa är man väldigt bra. Det är något att lyfta på hatten för.”

Under mandatperioden har vi i Länsunionen kommit med ordentliga satsningar för att stötta medarbetarna och minska hyrberoendet. Inom primärvården och bland läkare har vi vänt trenden och minskat hyrpersonalen. Vi har lönesatsat 80 miljoner kronor utöver den allmänna lönepotten. Vi ser redan effekterna av en åldrade befolkning och har under mandatperioden arbetat med omställningen för att klara framtidens personalförsörjning. Exempelvis har vi fortsatt satsa på och möjliggöra utbildningsanställningar för sjuksköterskor och undersköterskor. Just för att säkra framtidens vårdbehov har vi dessutom satsat på att rekrytera nya medarbetare. 

Med en ekonomi i balans har vi kunnat satsa 288,5 miljoner på primärvården. Resultatet, att vi är en av de ledande regionerna i omställningen till trygg och nära vård. 75 procent av länets invånare har en fast läkarkontakt att jämföra med rikets 33. Nya hälsocentraler har invigts i Emmaboda och Gripen i Oskarshamn. I Torsås, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn har nya familjecentraler invigts. Hälsocentralen i Överum har återöppnats och barn- och ungdomshälsan finns nu i samtliga kommuner. 

 

Inom regional utveckling har vi i Länsunionen spänt bågen. Vi har skapat både industri- och tillväxtforum. Genomfört omfattande bredbandssatsningar och stöttat länets företag. Tillsammans med Linnéuniversitetet satsar vi 400 miljoner inom e-hälsoområdet under de kommande tio åren. Vi har också högt ställda miljömål. Regionen har minskat koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 60 procent sedan 2012. Trots pandemin har vi inte gjort några nedskärningar i kollektivtrafiken. Vi har till och med gått framåt genom att permanenta seniorkortet och införa seniorkort plus. 

Allt detta har pågått under en av historiens största prövningar för hälso- och sjukvården. Under nästan två års tid har Region Kalmar län fått ställa om rejält för att hantera pandemivård och vaccinering. Fram till och med april 2022 har vårt län genomfört 533 616 vaccinationer. Erfarenheterna från pandemin och hur den påverkat våra medarbetare som har gjort ett stort jobb behöver vi ha med oss även in i framtiden. 

Vi i Länsunionen har alltid satt länsbornas bästa i främsta rummet med sikte på att skapa ett bättre Region Kalmar län. Med alla genomförda satsningar tror vi att vi lyckats komma en bra bit på vägen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa