Var finns politikernas moraliska kompass?

Västerviks kommun har under åren figurerat i ett antal samhällsprogram gjorda av Sveriges Televisions "Uppdrag Granskning". I dessa har man granskat olika kommunala projekt och reportrarna har i programmen avslöjat ett antal felaktigheter, direkta oegentligheter och till och med lagbrott begångna av Västerviks kommuns företrädare.

Som politiker måste du äga en moralisk kompass som hjälper dig att veta vad som är rätt och fel när du ska fatta beslut och agera utifrån dem, skriver debattören som undrar var de folkvaldas moraliska kompass finns efter de granskningar som gjorts av företeelser inom kommunen.

Som politiker måste du äga en moralisk kompass som hjälper dig att veta vad som är rätt och fel när du ska fatta beslut och agera utifrån dem, skriver debattören som undrar var de folkvaldas moraliska kompass finns efter de granskningar som gjorts av företeelser inom kommunen.

Foto: Montage VT/TT

Debatt2022-11-23 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidigare program har handlat om Slottsholmen i Västervik och dåvarande kommunlednings mycket tveksamma hantering av den mångmiljonaffären och sedan också om höga förtroendevaldas val av bosättning i syfte att förbättra sin ekonomi med statens hjälp.

Allra senaste programmet (9/11 -22) handlade om vår flygplats vid Mommehål. Där framkom det ytterligare ett antal märkliga kommunala hanteringar av ärenden knutna till flygplatsen och dess utveckling. Sammanfattningsvis alltså en diger samling tillkortakommanden som gör att man måste ställa frågan: Var finns den moraliska kompassen hos de som företräder vår kommun i programmen?

Att vara politiker är att arbeta i en förtroendebransch där medborgarna har gett dig tillåtelse att hantera deras skattepengar och skapa för dem en optimal framtid och ett bra samhälle i enlighet med ditt partis program och med dess värderingar som rättesnöre. Mer än självklart för de flesta är det då också att du måste äga en moralisk kompass som hjälper dig att veta vad som är rätt och fel när du ska fatta beslut och agera utifrån dem.

Reportrarna påvisar här än en gång att denna moraliska kompass inte finns hos de inblandade i programmen. Varken hos tjänstemän eller politiker. Antingen har man tappat bort den eller kanske aldrig haft den eller kanske till och med att man helt krasst struntat i den.

Denna pinsamt dåliga hantering av våra kommunala angelägenheter är också förödande för människors syn på Västerviks kommuns företrädare. Det politikerförakt som redan finns här och i samhället i övrigt blir inte mindre av detta och inte heller är det särskilt positivt att Västervik med jämna mellanrum förknippas med den mycket måttligt renommerade fiktiva staden Grönköping.

Men tyvärr så verkar vi få stå ut med att ha dessa personer i ledande kommunal ställning år efter år då de hitintills i varje fall inte självmant kastat in handduken. Inte heller har väljarna, själva kommunen eller de förtroendevaldas partikamrater haft mage att säga ifrån eller sätta gränser för deras verksamhet. Likt strutsar så stoppar man huvudet i sanden och låtsas som om det regnar. Men det man verkligen kan undra är hur länge denna kommunala cirkus skall få fortgå. En cirkus som som sagt saknar moralisk kompass!

Som politiker måste du äga en moralisk kompass som hjälper dig att veta vad som är rätt och fel när du ska fatta beslut och agera utifrån dem, skriver debattören som undrar var de folkvaldas moraliska kompass finns efter de granskningar som gjorts av företeelser inom kommunen.
Som politiker måste du äga en moralisk kompass som hjälper dig att veta vad som är rätt och fel när du ska fatta beslut och agera utifrån dem, skriver debattören som undrar var de folkvaldas moraliska kompass finns efter de granskningar som gjorts av företeelser inom kommunen.